Waarom René Hansen, mede directeur van ProfiNRG, enthousiast wordt van het zonne-veldproject in Arnhem.
Woensdag 10 januari waren burgers van Arnhem uitgenodigd om meer te weten te komen over het te realiseren zonne-veld op terrein Koningspleij. Ook was er ruimte om vragen te stellen en werd de participatiebereidheid gepolst.
De meeste toehoorders waren vanuit algemene interesse afgekomen op de presentatie. Diverse wijken waren vertegenwoordigd. Saskia Luijmes, projectmanager bij gemeente Arnhem kreeg de opdracht om een goede partij te vinden voor Koningspleij. ProfiNRG kwam hier als beste getest op prijs, kwaliteit, onderscheidend op kwaliteit. Al 10 jaar lang zijn ze actief in het realiseren van zonnevelden. Als een van de eerste in de branche. Dat geeft ook aan hoe nieuw de branche is.

Wat maakt dit zonne-veld nou zo uniek?

De grond is schaars. Daarom is er gekozen voor een zo hoog mogelijke dichtheid van zonnepanelen. Het zonne-veld levert energie gelijk aan 36000 zonnepanelen, 10 megawatt wat 3200 huishoudens van energie zou kunnen voorzien.
Uniek aan dit project is dat dit zonne-veld meer is dan alleen een veld met zonnepanelen. Het doel is om direct de stroom lokaal te gebruiken en gekeken wordt wie de stroom daadwerkelijk kan gaan gebruiken.
Daarvoor wordt er een batterij aan gekoppeld voor tussentijdse opslag en er komt een Energie Managementsysteem wat precies monitort wat de opbrengst is, zodat het verbruik van energie daarop afgestemd kan worden.
Een gedeelte van de stroom komt beschikbaar voor 18 walstroompunten waar voorbijgaande schepen van kunnen aftappen en 4 snellaadpunten (er wordt nog gekeken waar ze precies geplaatst gaan worden) voor electrisch vervoer. Er wordt nog gekeken hoe de overige energie gebruikt kan gaan worden. Er is een gesprek met het dichtbijgelegen bedrijventerrein IPKW.
Overgebleven stroom kan worden ondergebracht in een batterij. En via een slim energiemanagement systeem is meteen duidelijk hoeveel energie er beschikbaar is.
Voor dit innovatieve plan is subsidie beschikbaar via het Europese Interreg*.

Hoe ziet het park eruit?

Het zonnepark komt te liggen op Koningspleij. Het gebied tussen de aftakking van de Nederrijn en de IJssel.
Op dit stuk grond komen ook 4 grote windemolens.  (Dat is een ander project van o.a. Rijn en IJsselcooperatie). Tussen de windmolens komt het zonnepark. De panelen staan dicht op elkaar, zodat je er niet tussendoor kan wandelen. Het wordt 2,4 hoog (nokhoogte) en 1,3 meter vanaf de bodem. Een hek eromheen is ook nodig voor de veiligheid.
Ook aan natuur wordt gedacht. Er komen bijenkasten, een bloemrijk grasmengsel en een broedwand voor de oeverzwaluw.

Planning

Volgens de planning wordt de omgevingsvergunning begin maart afgerond. Daarna is er 6 weken de tijd om bezwaar tegen de plannen te maken. Als de discussies zijn afgerond kan de omgevingsvergunning definitief worden en de SDE worden aangevraagd.
Zodra de vergunning verleend is en de subsidie binnen is kan het project echt van start.
Werkvoorbereiding start in november tot januari-februari. In mei 2019 kan het opgeleverd worden.

Participatie

Burgers kunnen financieel deelnemen aan het project. Er zijn verschillende mogelijkheden voor, waar je zelf voor kunt kiezen op basis van behoefte. Een hoog risico met een hoog rendement of een laag risico met een lage (maar gestage) opbrengst. Het mooie aan dit project is dat de eerste 15 jaar deels een gegarandeerde omzet heeft. Dit houdt in dat de opbrengst redelijk goed voorspeld kan worden. Participatie door betrokkenen is niet absoluut nodig om het project te gaan uitvoeren. Het is echter wel wenselijk. Lokale betrokkenheid en draagvlak is wel zeer belangrijk. Participatie van de betrokkenen is een wijze om dat te tonen. Tijdens de bijeenkomst zijn de verschillende participatie mogelijkheden uitgelegd en is er geïnventariseerd wat de betrokkenen het liefst zouden willen. Op basis van deze inventarisatie zal Profinrg een voorstel gaan doen aan de betrokkenen.

* Het Europese subsidieprogramma Interreg stimuleert innovatieve en duurzame projecten die zich richten op het sterker maken van Europa. Denk aan meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. Het programma stimuleert partijen om grensoverschrijdend samen te werken aan de gezamenlijke problemen in de regio.

Lees hier welke energieambitie de gemeente Arnhem heeft vastgelegd in New Energy Made in Arnhem plan