In de wijk Spijkerkwartier is een burgerinitiatief waar bewoners zich sterk maken voor lokaal opgewekte energie: Spijkerenergie. Voor bewoners, door bewoners. Buurtbewoners kunnen zich inschrijven voor zonnepanelen op een eigen dak, of zonnepanelen op een centraal dak. Via de website kunnen bewoners zich inschrijven en in contact komen met het initiatief.

Lokaal opgewekte duurzame energie in het Spijkerkwartier in Arnhem. Voor en door de wijk.
Spijkerenergie is een project van Patrick Hoogenbosch, Edwin Königel, Egbert Bouwhuis en Willem van Gent met als doel het opwekken van duurzame energie in de Spijkerbuurt. Door de bewoners, voor de bewoners! Waarom zou u gebruik maken van Spijkerenergie?

Wij hebben voor u het uitzoekwerk al gedaan en een uitvoerige leveranciersselectie zonnepanelen_logo gemaakt. De offerte van de leverancier garandeert ons scherpe prijzen, uitstekende materialen, zorgvuldige montage en een prima garantieregeling. Daar komt bij dat de gebruikelijke projectvergoeding die door de leverancier betaald wordt voor de organisatie van het buurtinitiatief helemaal ter beschikking wordt gesteld aan de buurt. Deze zal gebruikt worden om ons buurthuis (de Lommerd) te voorzien van zonnepanelen. Als we dit samen doen hebben we er dus allemaal baat bij. Wij zijn enthousiast en vol vertrouwen. Dat is de reden dat we zelf inmiddels zijn overgegaan tot de aanschaf van een zonnepaneleninstallatie.

De zonnepaneleninstallatie gaat ongeveer 25 jaar mee. In iets meer dan 9 jaar hebt u uw investering al terugverdiend. Daarna gaat de installatie nog jaren mee! (Levensduur panelen 25 jaar, omvormer 15 jaar). Dus tel uit je winst!

website Spijkerenergie