Via media krijgen we te horen dat 5G eraan komt en dat het een technologie is dat alle apparaten met elkaar verbindt en er zelfrijdende auto’s mee kunnen rijden. Een technologie die verstrekkende gevolgen heeft. De ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Medische Zorg hebben half juli een voorlopig wetsvoorstel ingediend over de introductie van 5G in NL en een daarmee samenhangende antenneplicht voor Gemeenten, ondanks dat de Kamercommissie heeft gevraagd eerst meer onderzoek te doen. Maar zijn we er eigenlijk wel zeker van dat het geen gezondheidsrisico’s met zich mee brengt, hebben we met 5G nog wel privacy, heeft het geen nadelige invloed op natuurlijke processen, wordt het geen heel dure investering die wij als burgers moeten gaan betalen en hebben we het eigenlijk wel nodig? Er lijkt geen ruimte te zijn voor debat. Economische belangen lijken zwaarder te wegen dan bescherming van welzijn en gezondheid van de bevolking.
Hoezo verplichting tot straling? Wij burgers kunnen hier bezwaar tegen maken! 

Wat kun je doen:

1. Via deze link  https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reageren kun je (uiterlijk 9 september!) via internetconsultatie jouw reactie geven op het wetsvoorstel. Als je dit lastig vindt kijk dan in de bijlage naar de voorbeeldbrief die wij meesturen.
Hier kun je het volledige artikel lezen om inzicht te krijgen wat er in het wetsvoorstel staat: https://www.verminder-electrosmog.nl/wetsvoorstel-verplichte-uitrol-5g-jouw-reactie-is-nu-nodig/
2. Op 9 september wordt er een demonstratie georganiseerd in Den Haag tegen 5G, geef je hier op : https://5gdenhaag.weebly.com/
3. Heb je de petitie al ondertekend? dat kan nog steeds: https://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/ondertekenen/
4. Deel deze informatie vandaag nog met zo veel mogelijk mensen, via mail en social media. Als we grootschalig reageren kunnen we nu het tij nog keren!

Want wist je dat:

(zie voor bronnen onderaan deze mail)
– de uitrol van 5G om massale bomenkap vraagt, terwijl in het Klimaatakkoord afspraken zijn gemaakt over het terugdringen van CO2 uitstoot, die oa verholpen kan worden door meer bomen te planten!
– onderzoek heeft aangetoond dat de elektromagnetische golven van zendmasten de navigatie van bijen verstoort. De frequentie van 5G zal zorgen voor opwarming van de lichaamstemperatuur, ook bij insecten, en daarmee de fysiologie nog meer verstoren. En zonder bijen overleven wij niet.
– 5G zich bedient van dezelfde frequenties als crowdcontrolwapens in het leger!
– 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen in 2017 al een brandbrief stuurden aan de Europese Unie over de uitrol van 5G. Hun boodschap: ‘5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G en WiFi. Die straling is bewezen schadelijk voor mens en milieu’
– Australische stralingswetenschappers een databank hebben aangelegd met studies over straling. In de 2266 onderzochte publicaties bleek in 68 procent van de gevallen ‘significante biologische of gezondheidseffecten’
–  er overal extra zenders nodig zouden zijn, om de honderd meter, in straatlantaarns, bushokjes, putdeksels, waardoor we voortdurend worden blootgesteld aan straling.
– er 20.000 extra satellieten nodig zouden zijn, een investering waarmee je heel Afrika van de hongersnood zou kunnen redden.
– er in NL zo’n 500.000 (3% van de bevolking) elektrohypersensitief is, wat wil zeggen dat ze overgevoelig zijn voor elektromagnetische velden en ziek worden van zendmasten. Waar moeten deze mensen heen wanneer er op iedere straathoek een zendmast staat? Worden zij straks 5G-vluchteling?

Ik hoop dat dit bericht genoeg argumenten geeft om opnieuw na te denken of 5G echt nodig is. En om wakker te worden in het besef dat we hier zelf iets tegen kunnen doen. Vandaag nog! Belgie is ons al voorgegaan.
Alsjeblieft, sluit je aan. Omwille van de gezondheid en voortbestaan van onze aarde en bewoners.