Dagelijks belanden er gigantische hoeveelheden aardappelschillen, klokhuizen en koffiedik in de vuilnisbak, terwijl dit favoriete kostjes zijn voor de worm. In een Wormenhotel leven zo’n 50 wormen die compost maken van juist dat afval, en daar maken ze vruchtbare aarde van die bomvol mineralen zit. Deze natuurlijke compost hebben we hard nodig om ervoor te zorgen dat onze bodem vruchtbaar blijft zodat we er eten op kunnen groeien. In de Wormenhotels sluiten we zo een kleine kringloop met ons keukenafval. Met hun harde werk zorgen wormen dus voor een vruchtbare bodem en een gevuld bord!

Wormenhotel | Keep the Soil Alive! from Jaap & Kasper on Vimeo.

Onze Bodem

Het Wormenhotel is slechts een voorbeeld op kleine schaal voor wat er moet gebeuren op grote schaal, wereldwijd. We putten de bodem uit. Elke minuut verliezen we 30 voetbalvelden aan vruchtbare grond. Daarmee is ruim een kwart van alle landbouwgrond in de wereld al verloren gegaan in de afgelopen 40 jaar. Dat kan en moet anders! Dagelijks wordt de bodem vernietigd door het verbouwen van gewassen in monoculturen, het strooien van kunstmest en pesticiden en het omploegen van de bodem. Met het groeien van gewassen trekken we enorm veel voedingsstoffen uit de grond die we er niet in terug stoppen. Zo verdwijnt steeds meer bodemleven, waardoor hij minder weerbaar is tegen regen en wind en er erosie optreedt. Een gezonde bodem moet wat ons betreft dan ook hoog op ieders agenda! In 2050 moeten we immers 9 miljard monden voeden op een goede en gezonde manier. Doe jij mee met deze actie voor een gezonde bodem?

Wat kun jij doen?

Bouw je eigen wormenhotel

Download wormenhotel-handleiding, bekijk wat wormen eten. Meer tips & tricks krijg je van De Compostmobiel.

Kies bewust

Koop lokale producten van goede bodemboeren, dit zijn vaak bio-boeren. Maar denk ook eens aan voedselbossen en stadsmoestuinen.
Eet een dagje minder vlees, en als je vlees eet: kies dan voor goed vlees.
Begin een moestuin en gebruik geen pesticiden of kunstmest, maar wormenmest!
Haal wat tegels uit je tuin en laat planten en (micro)beestjes lekker hun gang gaan.

http://wormenhotel.foodguerrilla.nl/