Samen aan de slag

Veel mensen ruimen al zwerfvuil op langs de Waal. Met dit project roepen we vooral verenigingen op om mee te helpen. Samen kunnen we de uiterwaarden schoon en beleefbaar maken en voorkomen dat het plastic en ander afval in de zee terechtkomt.

Maak met je vereniging de uiterwaarden langs de Waal schoon. Dat loont! Want onze gemeenten geven verenigingen een vergoeding, die kan oplopen € 1.500,-. Een schoon landschap is dus mooi meegenomen voor je club!
Aanmelden in jouw gemeente.

Het probleem

De Waal zit vol met allerlei plastic, afkomstig uit Frankrijk en Duitsland, van schepen of vanuit de industrie. Ook wij Nederlanders maken ons schuldig aan de ‘plastic soep’: afval wordt gedachteloos weggegooid. Als het afval lang blijft liggen, kan een bermmaaier het afval verkleinen. Het regenwater of de wind nemen de kleine deeltjes zwerfafval mee richting beken en rivieren. Plastic in rivieren stroomt uiteindelijk richting zee en veroorzaakt de bekende ‘plastic soep’: de grote drijvende eilanden van plastics in de oceanen.

Plastic zakje en andere rotzooi

Tijdens en na hoog water is goed zichtbaar hoeveel afval er in het water drijft. Tonnen zwerfvuil liggen op de oevers van de Waal. Er is van alles te vinden: kleine plastics korrels (granulaat), wattenstaafjes, heel veel plastic flessen en plastic zakken, laarzen, autobanden, surfplanken, etc. Plastic kan heel lang meegaan, meer dan 1000 jaar is de voorspelling. Een oersterk product dus, maar heel lastig om het, eenmaal in het (water) milieu, weer te verwijderen!

Op ons eigen bordje

De grote grazers zoals paarden en runderen in de natuurgebieden langs de Waal stikken soms door het plastic. Het is nog onbekend hoeveel plastic ze precies binnen krijgen. Plastic heeft ook gevolgen voor allerlei zeedieren en zeevogels. Onder invloed van het zonlicht en de golfslag verkleint het afval in het water. De dieren zien de plastics en microplastics, waaraan giftige stoffen, polychloorbifenylen (PCB’s), zich hechten, dan als voedsel aan. Onderzoekers van Wageningen Universiteit en IMARES hebben ontdekt dat 12% van de vissen in de Noordzee afval in hun maag heeft. Ongeveer de helft daarvan is plastic afval. Uiteindelijk komt het plastic met verontreiniging weer op ons eigen bord terug wanneer we vlees of vis eten.