De Rijn en IJssel Energie coöperatie zoekt Windambassadeurs die willen meehelpen om van het windpark Koningspleij een succes te maken.

Rijn en IJssel Energie coöperatie (REIJE) ontwikkelt samen met Pleij BV windmolens in Arnhem. Van de vier molens die ze verwachten te gaan bouwen ten noorden van de Pleij-route zijn er drie bestemd voor participatie van bewoners. Je kunt straks dus een aandeel kopen van jouw eigen lokale molen. De opbrengsten die de windmolens genereren blijven in de regio en moeten ten goede komen aan particulieren en bedrijven in de regio. Daarnaast wil REIJE de molen zoveel mogelijk met lokale bedrijven bouwen.

Voordat het zover is moeten nog een paar belangrijke stappen gezet worden. Zo zal in het najaar de gemeenteraad gaan beslissen of de plannen op locatie Koningspleij doorgang kunnen vinden en is een doorgaande dialoog met omwonenden belangrijk. REIJE is daarom op zoek naar mensen die energie van lokale windmolens een warm hart toedragen en dat actief willen uiten. Daarnaast is REIJE op zoek naar mensen die financieel willen deelnemen.