Oops...
Slider with alias Wonen not found.


Je ergens thuis voelen betekent een warm nest creëren in een veilig omgeving, waarin je je rustig kunt terugtrekken en ontplooien en je goed kunt voelen. De directe omgeving inspireert je, en omgekeerd respecteer je die. Liefst is er een goede band met de bewoners in de buurt. En met een actieve bewonersvereniging krijg je de regie terug over je eigen buurt.

In een duurzaam huis kun je prettig wonen. Het levert direct voordeel op voor je gezondheid en is financieel heel aantrekkelijk. Maar wat is dat dan duurzaam wonen?
Naast energie- en waterbesparing is er aandacht voor materiaalgebruik, voorkomen en scheiden van afval en de kwaliteit van het binnenmilieu. Bloei! selecteert een aantal adressen en tips, waarmee je direct voordeel kan behalen. Naast grote ingrepen in uw huis laten we ook zien dat al met kleine inspanningen je voordeel hebt.

bron: duurzaam denken doen