Na 10 jaar pionieren kan de vlag uit! De langverwachte windmolens van Koningspleij zijn in aanbouw. Op het talud langs de Pleijroute, heb je goed uitzicht over het windpark in aanbouw. De turbines die op windpark Koningspleij worden gebouwd zijn van ENERCON. Het type E-115 EP3, dat Arnhem straks van duurzame energie voorziet, is de eerste in zijn serie in ons land, dus een primeur! De turbine heeft een vermogen van 4.2 MW en is 177,5 meter hoog. Vanwege o.a. de vergunningseisen zoals de maximale rotordiameter en maximale ashoogte is onze turbine gekozen als zogenoemde “best fit” voor deze locatie.”

Volgorde bouw

“De volgorde van bouwen is als volgt: nadat het fundament klaar is wordt eerst de toren in zijn geheel opgebouwd. Dan wordt het machinehuis, de generator en de rotorhub geïnstalleerd en tot slot de rotorbladen (wieken, red.). Na de mechanische installatie moet echter nog van alles gebeuren om de bouw af te ronden. Zo moeten de kabels in de windturbine nog worden geïnstalleerd en moet de windturbine worden aangesloten op het net. Daarna ondergaat de turbine een flink aantal testen voordat deze in gebruik kan worden genomen.”
De verwachting is dat begin 2022 de windmolens klaar zullen zijn.

Energieambitie

Op 5 juli heeft de regio Arnhem-Nijmegen (16 gemeenten, provincie Gelderland en 3 waterschappen) ja gezegd tegen de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Dit besluit is een opstap naar de RES 2.0 waarin de zoekgebieden naar locaties en projecten voor windmolens en zonnevelden verder wordt uitgewerkt. Hiermee moeten we in onze regio uiteindelijk 1,62 TWh schone energie kunnen opwekken, mét maatschappelijk draagvlak én een verantwoorde bijdrage aan de energietransitie.

bron: https://www.windparkkoningspleij.nl/enercon-115-turbine-primeur-voor-nederland/