Oproep van Rijn en IJsselenergie. Ben je voor lokaal opgewekte windenergie? Maandag 19 december a.s. neemt de gemeenteraad een belangrijk besluit in het wind dossier. Je kunt het project steunen door een plek in te nemen op de publieke tribune van de raadsvergadering.

Voor de geïnteresseerden: Je kunt hier de agenda van de gehele vergadering + onderliggende stukken inzien. (link kan wat traag werken). De vergadering begint om 19:30. (Het onderwerp wind is later op de avond. Dus als u rond 20:30 komt is dat ook niet erg.)

Locatie: Raadszaal Stadhuis Arnhem, Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem. Neem de zijingang.
Voor vragen of meer informatie, kun je contact opnemen met David Willemsen, 06-12113566, david.willemsen@rijnenijsselenergie.nl
http://www.rijnenijsselenergie.nl/windenergie

Windpark Koningspleij

Rijn en IJssel Energie coöperatie (REIJE) ontwikkelt samen met Pleij BV windmolens in Arnhem, zodat ze samen duurzame energie kunnen opwekken voor nu en in de toekomst. Van de vier molens die ze verwachten te gaan bouwen ten noorden van de Pleij-route zijn er drie bestemd voor participatie van bewoners. Je kunt straks dus een aandeel kopen van jouw eigen lokale molen.

Wil je participeren in een project van de coöperatie? Ga dan naar www.rijnenijsselenergie.nl/samen