Heb je een verdachte situatie aangetroffen die te maken heeft met in het wild levende dieren? Meld het dan bij het meldpunt Wildlife Crime en help mee wilde fauna misdrijven in kaart te brengen. 

Vernielde dassenburchten, geschoten buizerds, vergiftigde vossen, omgezaagde nestbomen, stroperijen van vissen en zangvogels. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van misdrijven tegen in het wild levende dieren. Regelmatig krijgen handhavers in het veld meldingen dat dieren moedwillig gedood, verwond of gevangen worden of dat hun nesten vernield worden. Hoe vaak het precies voorkomt is echter onbekend. Het meldpunt Wildlife Crime moet daar verandering in brengen.

Harde gegevens

Het meldpunt is onderdeel van de campagne Wildlife Crime. Doel van het meldpunt is om harde gegevens te verzamelen die aantonen waar en hoe vaak de misstanden plaatsvinden. Met de gegevens kan het probleem aan de kaak worden gesteld. Zolang de omvang van het probleem niet duidelijk is zal er immers ook niets veranderen aan het beleid.

Flora en fauna

Het meldpunt is uitsluitend bedoeld voor in het wild levende dieren die vallen onder de Flora en Faunawet. Denk aan dieren als de buizerd, havik, torenvalk, kiekendief, steenmarter, vos, das, roek, en zangvogels zoals putters, sijsjes en vinken.

Doe een melding

Heb jij het vermoeden van een misdrijf? Geef het dan door aan het meldpunt Wildlife Crime. Alle meldingen komen direct binnen bij de politie of buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Is er sprake van gif of een vergiftigd dier? Meld dit dan ook telefonisch bij de politie (0900 8844). Dit in verband met de veiligheid van mens en (huis)dier.