Bewoners van Arnhem zijn van harte uitgenodigd mee te denken over de invulling van de Arnhem Agenda. Over het thema ‘Groen” wordt een verdiepingsbijeenkomst gehouden op donderdag 8 januari 2015, 18.00u.
Graag tevoren aanmelden via info@bloeiinarnhem.nl voor 6 januari. Kun je er niet bij zijn, of wil je nu al je ideeën delen, dan kan dat op www.meedoeninarnhem.nl.

We gaan aan de slag met de vragen: ‘wat vinden wij belangrijk?’ en ‘wat en wie is daar voor nodig?’. De uitkomsten worden op 19 januari gepresenteerd tijdens de Markt van de Toekomst.
De bijeenkomst wordt gehouden in de Coehoorn, Coehoornstraat 17
We hopen dat je erbij bent!

Werk mee aan de toekomst van Arnhem!

Op 29 november is de start gegeven voor werken aan de toekomst van Arnhem. Dit is om de Arnhem Agenda te vullen voor de komende 10 jaren. Het resultaat van de Werkconferentie was de optelsom van de inbreng van al die mensen die meegewerkt hebben. Aan tafels, op het podium, of als leerling van een van de scholen.

Verdiepingsbijeenkomsten

Dé kans om de gekozen thema’s verder uit te werken, aan te vullen of te koppelen aan andere thema’s.
Tijdens de Werkconferentie is een behoorlijke aftrap gegeven om tot de Arnhem Agenda te komen. De tijd per ronde was echter beperkt, waardoor de gekozen thema’s niet uitgebreid besproken en verdiept konden worden. En dat terwijl velen van u nog ideeën in overvloed hadden! Omdat deze ideeën moeten bloeien om de Arnhem Agenda te verrijken, zijn bewoners aan de slag gegaan om verdiepingsbijeenkomsten te organiseren.

Vijf thema’s

29 nov 2014 zijn 5 thema’s naar voren gekomen die bepalend zijn voor de toekomst van Arnhem:
Samenwerking, Groen, Creativiteit, Innovatie en Menselijke maatWij willen echter alle Arnhemmers de kans geven om hun bijdrage te leveren aan de Arnhem Agenda. Dat kan via www.meedoeninarnhem.nl, maar ook door aanwezig te zijn bij één van de Verdiepingsbijeenkomsten. Voorwaarde voor de Verdiepingsbijeenkomsten is dan ook dat deze (a) openbaar zijn voor een ieder, en (b) meerdere partijen of personen betrokken worden bij de voorgestelde oplossing (dus bijvoorbeeld niet alleen één bedrijf of alleen de gemeente).

Randvoorwaarden

Om de communicatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, vragen we van elke groep om één contactpersoon aan ons door te geven via werkconferentie@arnhem.nl. Per thema zal ook een gemeenteambtenaar deelnemen. Communiceren met elkaar en met de stad is overigens mogelijk via www.meedoeninarnhem.nl. Heeft u deze site al bekeken? Meer informatie over de thema’s treft u namelijk op deze site aan, evenals de Wordclouds (deze worden zo snel mogelijk geplaatst).

Daarnaast vindt u informatie, foto’s en een film van de dag op www.arnhem.nl/arnhemagenda en op http://fountainheads.nl/fountainheads-boren-energie-aan-in-arnhem/

Markt van de toekomst op 19 januari

In zijn slotwoord nodigde burgemeester Kaiser u uit voor de ‘Markt van de Toekomst’. Alle groepen die gewerkt hebben aan de verdieping van de thema’s, kunnen elkaar, de raad en de stad die namiddag over de uitkomsten informeren en inspireren. De ‘Markt van de Toekomst’ vindt plaats op maandag 19 januari (van 16.30 tot 19.00 uur) in de Stadshal van het stadhuis en is algemeen toegankelijk. U bent van harte welkom!

Direct na 19 januari wordt de opbrengst samengevoegd in de Arnhem Agenda.
Samen werken aan de toekomst van Arnhem: van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Gert Boeve

Projectleider | werkconferentie@arnhem.nl | 026 377 5794 |