Laat je inspireren, denk mee, en kom in actie!
De komende maanden gaan we bedenken hoe we onze toekomst willen vormgeven. Met alle inzichten die we krijgen, maken we samen de transitie en vieren we wat we als gemeenschap hebben bereikt.

Op Zaterdagmiddag 26 maart vanaf 14:00 onderzoeken we het thema,
Welzijn in Transitie
We proberen de vraag te beantwoorden Hoe ziet welzijn eruit in onze toekomst?  En wat vinden wij als maatschappij gezond?  Wat is een gezonde werkomgeving? Laat je inspireren door de 2 sprekers die ieder vanuit eigen rol, deze vraag duiden.

Denk mee!
Schuif na de lezing aan bij het Wereldcafé in De Stadskeuken. Er is ruimte voor een levendige gezamenlijke dialoog met vragen rondom het thema die er echt toe doen.
Wat heeft de stad nodig? Wat kunnen wij bijdragen?

💪 Kom in actie!
Ja, we gaan ook lekker aan de slag! Ideeën genoeg!

Op basis van de nieuwe inzichten gaan we aan de slag om echt iets in de praktijk te realiseren!

Afhankelijk van de behoeften en beschikbare middelen in de gemeenschap, kan dit veel verschillende vormen aannemen zoals bijv: 💚 fruitbomen planten in buurten 💛 een compost-toilet bouwen in een gemeenschap met natuurlijke bouwmaterialen 💜een lokale munt ontwikkelen op basis van complimenten ❤️ een kledingreparatiedag organiseren…


Aanmelden kan via
https://activiteiten.rozet.nl/3350/arnhem-in-transitie

kosten € 5,00

 

Welzijn in Transitie-verschillende kanten belicht

Gezondheidszorg is een groot goed, en kost de maatschappij jaarlijks miljarden, het is de grootste kostenpost op de landelijke begroting, € 116 miljard per jaar(2020). Vreemd dus dat preventie zo weinig aandacht krijgt al was het maar om de levenskwaliteit te verhogen en de kosten te drukken. In de ziekenzorg zijn wereldwijd verschillende stromingen, de Chinese, de Sjamanistische, de Westerse, de Afrikaanse, ieder continent heeft een andere manier van kijken naar mens zijn en de functie van ziekte. Allen claimen de beste remedies te hebben om gezond te blijven of te worden. Wat uit studies blijkt is de invloed van economische status van een persoon doorslaggevender is hoe fysiek en mentaal gezond we oud worden.

Welzijn zou dus vooral moeten gaan over leefwijze, welvaart, voeding, beweging, stress, omgeving, relaties. Maar wat is een gezonde leefwijze, wat is gezonde voeding, wat is gezonde beweging, een gezonde woon- en werkomgeving, … Dit alles riekt naar een andere kijk op gezondheid en dat is dus het thema van deze lezing. Wat is gezond? En wat vinden wij als maatschappij gezond? Laat ik een paar van die vragen hierboven wat toelichten om te verduidelijken wat ik bedoel.

Wat is een gezonde werkomgeving? Onze westerse maatschappij vraagt om werknemers die allemaal teamplayers zijn, communicatief handig, gevoel voor hiërarchieën, altijd inzetbaar en paraat. Als je dat niet bent, wat dan? Als je niet in dat stramien past is dan therapie of pillende beste oplossing of zou iemands ‘zwakte’ ook als kracht gezien kunnen worden als we de eisen wat meer fluïde zouden maken. Zouden die sommige mensen met een rugzakje dan niet iets gelukkiger kunnen zijn met zichzelf en de maatschappij met hen omdat ze een gewaardeerd onderdeel zijn van die maatschappij?

Wat is gezonde voeding? Niet beleidsmakers zijn leidend in het voedselaanbod maar de producenten van dat voedsel. Die producenten willen vooraleerst winst maken en dan is de keuze voor goedkopere grondstoffen een logische keuze ook als die minder gezond zijn. Groente en fruit zijn gezond maar het is nu onmogelijk om een 0% BTW-tarief hiervoor in te voeren omdat de computersystemen van de belastingdienst dit niet aankunnen en voorlopig veranderd daar niets aan, te duur. Een suiker- en vettaks worden met dezelfde reden niet ingevoerd, al speelt de industriële lobby tegen zo’n taks ook een rol. Voorlopig zullen we het moeten doen met convenanten, niet-bindende, niet-afdwingbare afspraken met die industrie die meestal geen positief resultaat opleveren. Dat onze gezondheidszorg zo duur is wordt dus bepaald door heel veel factoren die niet of nauwelijks tot gezondheidszorg worden gerekend of er beleidsmatig op wordt gestuurd.

Een andere insteek voor welzijn kan de stilte zijn, in onszelf in onze leef- en woonomgeving, in tijden van inflatie, oorlog, de verschillende crisissen, tijdelijke werknemerscontracten, tijdelijke huurcontracten en tv, radio en socials komt onze rust niet ten goede. Stress is een serieuze gezondheidsfactor, te weinig rust is dat ook. Een vlucht in drugs is makkelijk maar lost niets op. Hoe gaan we als community om met de problemen die eerder groter dan kleiner zullen worden. Hoe gaan we om met de afvallers, hoe solidair zijn we met de financiële onderklasse die Ron Meyer in zijn boek De Onmisbaren beschrijft. Hoe donut wordt onze economie en welzijn? Behalve de buitenrand van de donut die de draagkracht van de aarde weergeeft, staat de binnenring voor de minimale ondergrens aan sociaal welzijn van het individu en de gemeenschappen op aarde waar we allemaal wonen.