We mogen weer bijna naar de stembus! Op 20 maart mogen we zelfs 2x stemmen: voor de provinciale staten- en de waterschapsverkiezingen. Bloei! geeft geen stemadvies. Maar we helpen je wel graag op weg!

Waterschapsverkiezingen: waar gaat het over?

Je kiest op 20 maart voor een partij. De uitslag van de verkiezingen bepaalt de nieuwe samenstelling van het bestuur van jouw waterschap.

Het waterschap besteedt jouw belastinggeld aan waterbeheer en -veiligheid. Een simpel voorbeeld: onderhoud van de dijken en kades. Of afvoer van regenwater. Deze 2 animaties leggen je het in het kort uit.

Arnhem heeft 3 waterschappen

Elk waterschap heeft een andere kieslijst. De partijen hebben onderling verschillende verkiezingsprogramma’s. Dit zijn de 3 waterschappen in Arnhem:
Waterschap Rijn en IJssel (noorden van de Rijn).
Waterschap Rivierenland (zuiden van de Rijn).
Waterschap Vallei en Veluwe (omgeving Rosandepolder).

Op je stembiljet staat welk waterschap bij jouw buurt hoort.

Zoek de verschillen!

Omdat het klimaat verandert,gedraagt ook het water zich anders. Het waterschap heeft invloed op de aanpak van klimaatverandering. En op verduurzaming. Met de Stemhulp kun je inschatten welke partijen passen bij jouw standpunten. Voor de ene partij is dit ‘geen kerntaak’, de ander wil er proactief mee aan de slag.

Een greep uit klimaat- en duurzaamheidsthema’s: hoe denk jij over extra belasting voor hoger waterverbruik? Terecht, te beperkt, of geen oplossing voor het probleem? Je ziet in de kieswijzer welke partij(en) jouw standpunt delen.

Een ander voorbeeld: tegelvrij maken van tuinen. Ben jij voor? En moet het via een beloning, subsidie gestimuleerd worden? Of moet een waterschap alleen gaan over de openbare ruimte? Er is steeds een partij die past bij jouw idee hierover.

Een laatste voorbeeld: plastic afval in het water! Een gevoelig onderwerp voor iedereen die baalt van zwerfafval. Je ziet hier veel verschillende standpunten. Maar gelukkig wel een gedeelde visie: dit kunnen we niet meer laten gebeuren. Maar wie moet het aanpakken? We zien lang niet bij elke partij dat zij dit als taak van het waterschap zien. Vaker gaat het over maatregelen op landelijk niveau. Goed om hierover meer te lezen van de verschillende partijen. Daarvoor hoef je niet het hele partijprogramma te lezen trouwens: in de stemwijzer vergelijk je eenvoudig jouw mening met die van alle deelnemende partijen.

Welke partij past bij jou? Doe de stemwijzer

Bekijk per stelling wie het met je eens zijn, of beantwoord alle stellingen en bekijk in 1 overzicht welke partij het beste bij jou past. Je vult de kieswijzer binnen een paar minuten in! https://waterschappen.mijnstem.nl/survey/175c2f906a5b108/start#

Deze partijen doen mee:

Waterschap Rijn IJssel

Waterschap Rivierenland

Waterschap Vallei en Veluwe

tekst : Eline Sommers
foto: https://www.omroepwest.nl/verkiezingen2019