De kosten van groene daken worden gevormd door de aanlegkosten en de onderhoudskosten. In bijgaande tabel wordt een rekenvoorbeeld gegeven op basis van gemiddelde prijzen, de eventuele arbeidskosten van een bedrijf zijn niet meegenomen.