Een permacultuurtuin is geen gewone tuin, maar één waarbij de samenwerking tussen mens en natuur centraal staat. Doel is om een tuin te ontwikkelen die zich zelf kan onderhouden. Er wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen en er is plaats voor een grote verscheidenheid aan gewassen en organismen. De mogelijkheden van de grond wordt optimaal benut en dit komt ook het dierenleven (vogels, insecten, bodemleven, kleinere zoogdieren) ten goede. In deze blije natuur is de opbrengst voor de mens maximaal. De oogst bestaat niet alleen uit groenten en fruit, maar ook uit (geneeskrachtige) kruiden.

Een korte uitleg over de permacultuur filosofie:

1. Een optimaal werkend ecosysteem

Permacultuur werkt samen met de natuur in plaats van deze te manipuleren.
In een tuinontwerp wordt gestreefd naar een duurzame plaatsing van elementen binnen de context van een optimaal werkend ecosysteem. In dit systeem ondersteunt ieder element meerdere functies.

2. Duurzame ontwikkeling van mens en tuin

Samenwerking tussen mens en natuur staat centraal.
De intensieve betrokkenheid van de medewerker creëert zowel een gezonde eetbare tuin, als ook een gezonde kijk op zichzelf als waardevol persoon in de samenleving. Beiden staan garant voor een duurzame ontwikkeling.

3. Sociale en natuurlijke processen

Permacultuur richt zich in eerste instantie op het ecosysteem en de processen in de natuur. Ze is als praktische filosofie interessant en effectief als het gaat om het vinden van je eigen plek in een samenleving. Permacultuur en het werken op de Voedseltuin zijn als de maatschappij. Het aanleggen en ontwikkelen van de tuin is een doorlopend proces van observatie, logica, kennis opdoen, ervaren, falen en bijslijpen, net als in het leven.
De Permacultuur beschouwt de sociale processen als analoog aan de natuurlijke processen.

4. Help mensen zichzelf te helpen

Bij permacultuur staat zowel de mens als de natuur centraal. De mens is onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving. Met permacultuur gaat ervan uit dat mensen zichzelf helpen en elkaar te helpen, waardoor ze ook hun omgeving kunnen gaan helpen.