Waarom zou jij nu kiezen voor een groen dak of gevel? Hieronder in het kort het rendement met toelichting!

Bescherming dak- en gevelconstructie

dak- en gevelgroen beschermt gebouwen tegen extreme temperaturen. Een groen dak gaat minimaal twee keer zo lang mee als een bitumen dakbedekking.

Verminderen belasting van de riolering met regenwater

extensieve groene daken houden ongeveer 50% van de jaarlijkse neerslag vast; bij intensieve grasdaken kan dat oplopen tot 80%. Groene daken ontlasten ook de riolering bij piekbuien.

Verbeteren binnenklimaat

dak- en gevelgroen hebben een verkoelende werking op het binnenklimaat door evaporatie en transpiratie van water. In de winter werkt dak- en gevelgroen als een koudeschild (let er wel op dat het dak geïsoleerd is omdat een nat dak tot warmte-lekkage kan leiden in de winter).

Verbeteren stadsklimaat (buitenklimaat)

dak- en vooral gevelgroen heeft een positief effect op de temperatuur op straat(niveau) en draagt daarom bij aan een beter stadsklimaat, het verminderen van het stedelijk hitte-eiland effect.

Verminderen koelingsvraag (energiebesparing)

door de isolerende werking van (vooral) dakgroen warmt het gebouw minder snel op. Er is daardoor minder snel vraag naar koeling (airconditioning). Wordt een bitumendak 70 graden heet; een groen dak blijft steken op maximaal 30 graden in zomer. Dit aspect geldt vooral bij kantoren en op bedrijfsterreinen met platte daken. Bij woningen is het effect vooral dat het minder warm wordt onder het dak (denk aan slaapkamers).

Verbeteren luchtkwaliteit / afvang fijnstof uit de lucht

groen vangt fijn stof in, bindt schadelijke gassen en is daarmee een natuurlijke filter.

Verhogen rendement zonnepanelen

de verkoelende werking van dakgroen heeft een gunstig effect op het rendement van zonnepanelen. Dit kan leiden tot een rendementsverhoging tot 5%.

Verhogen biodiversiteit

gevel- en dakgroen trekken flora en fauna aan en kan zo het ‘tekort’ aan groen op de grond compenseren.

Verminderen geluidoverlast

dak- en gevelgroen kan het geluid dempen en vermindert de weerkaatsing van geluid tussen gebouwen.

Vergroten gebruik van het dak

door platte daken te vergroenen vergroot men het gebruik van een dak als daktuin of terras.

Grotere belevingswaarde (esthetisch)

uitkijken op groene daken en gevels, in plaats van op grijze bitumen daken, vergroot het belevingswaarde. Het is gewoon mooier.

Deze informatie is mede tot stand gekomen dankzij Optigroen (www.optigroen.nl)