Met ingang van vandaag gaat Vrijwillige Inzet Arnhem (VIA) weer onder haar oude naam door het leven: Vrijwilligerscentrale Arnhem. Daarmee keert een oude vertrouwde naam terug in het Arnhemse.
De naam vrijwilligerscentrale is destijds vervangen omdat het begrip ‘vrijwilliger’ teveel werd geassocieerd met ‘spruitjeslucht en geitenwollen sokken’. Het dekte destijds niet meer de lading van de vele nieuwe vormen van maatschappelijke betrokkenheid die onze organisatie stimuleerde en ondersteunde. Denk aan maatschappelijke stages, informele zorg, sociale activering, inburgeringstages, maatschappelijk betrokken ondernemen en maatjesprojecten.

Waarom dan toch terug naar de oude naam? Ten eerste omdat de term vrijwilligerswerk onderhevig is aan een geweldige revival. Vrijwilligerswerk wordt, terecht, steeds vaker gebruikt als een middel om participatie te vergroten, als opstap naar werk en vrijwilligerswerk is meer dan ooit iets om trots op te zijn! De oude associatie is daarmee helemaal verdwenen. Ten tweede hebben wij de afgelopen acht jaar tot onze verrassing ook ontdekt hoe vast het begrip ‘vrijwilligerscentrale’ bij het brede publiek ingesleten is. Als we ergens vertelden wat VIA deed, kregen we vaak de opmerking: ‘oh, dan is VIA een soort vrijwilligerscentrale’.

Daarnaast is VIA twee jaar geleden onderdeel geworden van Rijnstad. Ze is daar een intensieve samenwerking aangegaan met Volare, trainingscentrum voor vrijwilligers en heeft het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in korte lijntjes met de 8 wijkgebieden, waarin Arnhem verdeeld is. Vrijwilligerscentrale Arnhem is dus helemaal terug, in een nieuw jasje, maar onder de oude vertrouwde naam. Het nieuwe websiteadres: www.vrijwilligerscentralearnhem.nl