Maandag 25 september presenteerde wethouder ruimtelijke ordening Ine van Burgsteden de nieuwe visie Stadslandbouw bij Stadslandbouw Mooieweg.

Arnhem wil volop ruimte bieden voor kleine en grote initiatieven op het gebied van stadslandbouw. Zo zouden alle basisscholen in Arnhem een moestuin moeten hebben, waar kinderen les kunnen krijgen over natuur en voedsel. Maar ook meer commerciële stadslandbouw waarbij eventueel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen, behoren bij de ambities die het college van burgemeester en wethouders op dit gebied hebben.

Verantwoordelijk wethouder Ine van Burgsteden: “Het is niet langer de vraag of stadslandbouw van belang is, maar hoe we er vorm aan geven. Het is onbestaanbaar dat ons voedsel in de huidige tijden nog duizenden kilometers af moet leggen voordat we het consumeren. Ons streven is om de productie, distributie en handel letterlijk dichtbij te houden. En dat kan. Talrijke initiatieven in onze stad bewijzen dat. Als lokale overheid zien we daarin voor onszelf een voorbeeldrol weggelegd. Daarnaast zijn we in staat om initiatieven te verbinden en soms een steuntje in de rug te geven.”

Circulaire economie
Het belang van stadslandbouw is evident concludeert het college in haar visie op stadslandbouw. Grote en kleine initiatieven moeten daarom de ruimte krijgen in de stad. Om initiatieven mogelijk te maken is er een budget voorhanden van jaarlijks 25.000 euro. Of het nu gaat om pluktuinen voor een buurt, of grootschalige initiatieven zoals de stadslandbouw bij de Mooieweg in Arnhem-Zuid of Kweekland in Arnhem-Noord, Arnhem wil serieus werk maken van deze nieuwe vorm van landbouw. Een en ander sluit bovendien naadloos aan op de opgave om een duurzame, circulaire stad te worden.

Voorbeeldgemeente
De visie is mede tot stand gekomen dankzij de input van van verschillende partijen zoals
het Kernteam Stadslandbouw (met daarin vertegenwoordigers van Groen Arnhem, CASA, Kweekland, buurtinitiatieven, Natuurcentrum Arnhem, Van Hall Larenstein en Wageningen UR) en de wijkteams Leefomgeving De gemeente ziet nadrukkelijk ook een voorbeeldfunctie voor zichzelf weggelegd. Arnhem bezit 200 hectare landbouwgrond die nog nauwelijks voor het doel stadslandbouw wordt aangewend. Daar liggen dus kansen. Een ander concreet voorbeeld is het bedrijfsrestaurant van de gemeente zelf. De ambitie is dat het eten in het bedrijfsrestaurant ook lokaal of regionaal wordt geproduceerd.

Download  Visie Stadslandbouw- Het groeit in Arnhem (PDF)

Foto: Wethouder Ine van Burgsteden met enthousiaste vrijwilligers van Stadslandbouw Mooieweg.