VTV de Heselbergh is een klein volkstuincomplex met een veertien-tal leden.
Braamweg 3
www.deheselbergh.nl