Op 4 februari 2015 heeft de netwerkbijeenkomst van Energie made in

[Arnhem] bij de HAN plaatsgevonden. Met zo’n 80 personen is terug gekeken naar wat de afgelopen periode bereikt is en is vooral ook vooruit gekeken: Hoe gaan we hier met volle energie weer mee verder?!

Wat vooraf ging aan de netwerkbijeenkomst

Uit gesprekken en enquêtes voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst werd door partijen aangegeven:

 • Energie made in [Arnhem] wordt beschouwd als een rijk netwerk aan mensen, organisaties en voorbeelden op het gebied van duurzaamheid
 • Energie made in [Arnhem] heeft een brede oriëntatie en behelst meer dan alleen het thema energie.
 • Het netwerk wordt gevormd door partijen die het ‘duurzaamheid’ een warm hart toedragen.
 • Aangegeven wordt dat het belangrijk is een duidelijke focus aan te brengen, met ook een betere communicatie en zichtbaarheid.

Tips

Er zijn veel tips meegegeven voor het vervolg van Energie made in [Arnhem] door de partners, zoals:

 • Het is belangrijk dat de doelen concreet gemaakt worden;
 • Het accent moet niet te veel op de verre toekomst worden gelegd;
 • De gemeente moet niet een te grote rol aan zichzelf toebedelen. De partners zien de gemeente onderweg naar verdere verduurzaming het liefst als een partij die verbindt, ondersteunt en faciliteert.
 • Het gaat met name om het leggen van de verbindingen tussen partijen. Bv door het beter in kaart brengen van het Energie made in [Arnhem]-netwerk. 

Hoe nu verder

In ter plekke gevormde groepen onder de energieke voorzitterschap van Oscar Kocken werden in vijf groepen de volgende vragen of onderwerpen verder uitgewerkt: 

 • Hoe betrekken we de bewoners?
 • Focus en visie
 • Stageplekken
 • Circulaire economie
 • Profilering van Arnhem

In deze groepen werd volop gediscussieerd en aan het eind was duidelijk dat de partners graag met energie weer verder willen en daarbij van de gemeente Arnhem een visie verwachten, waarbij ze graag meedenken. 

Bedankt voor uw inbreng. De resultaten van de bijeenkomst worden meegenomen in het vervolg van Energie made in [Arnhem] of worden al direct omgezet in acties, nog beter! 

We gaan met positieve energie verder met Energie made in [Arnhem]. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden. Mogelijk vragen wij u nog mee te denken voor het vervolg.