In Amsterdam loopt een onderzoek naar een ‘food council’, een voedselraad. Hieronder een deel van het verslag van een bijeenkomst. Is een voedselraad ook een interessante optie voor Arnhem?

Nieuw Amsterdam
Het werk dat er moet gebeuren, zo maakte de bijeenkomst duidelijk, speelt zich vooral binnen 3 thema’s af: het probleem rond obesitas, de noodzaak tot groeiende bewustwording m.b.t. betere voeding voor mens en milieu en de relatie tussen stad en land die zowel in maatschappelijk als economisch opzicht verslecht. Aan het eind van de avond meenden de aanwezigen dat een bijeenkomst als een voedselraad, waarin de vier partijen vertegenwoordigd zijn, zeker een bijdrage kan leveren. Hoewel de achtergronden en uitgangspunten van velen in deze proefopstelling voor een ʻFood Councilʼ sterk van elkaar verschillen, bleek toch dat er op concrete voorstellen een groot draagvlak was en er direct een neiging was te komen tot afspraken of meedenken vanuit het eigen netwerk.