Eten neemt een prominente plaats in op Bloei! in

[Arnhem]. Lokaal geproduceerd, biologisch voedsel is gezond en goed voor onze lokale economie. Het zou fijn zijn om deze mooie producten ook te kunnen delen met mensen die afhankelijk zijn van voedselsteun. De strenge richtlijnen rondom voedselveiligheid kunnen hierin soms belemmerend werken, maar wie weet, misschien kunnen we een mooie verbinding leggen tussen volkstuinen, restaurantjes en voedselbankbezoekers? Een feestelijk gratis etentje misschien? Bloei! houdt zich aanbevolen voor suggesties.

Informatie voedselbank Arnhem

Meer dan één miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. Een aantal dat alleen maar groter wordt door de aanhoudende crisis. De bedoeling van de voedselbank is om die mensen, die per maand minder dan € 180,- beschikbaar hebben als leefgeld, een steun in de rug te geven. Dat doen we door hen, op verzoek van professionele hulpverleners, tijdelijk een wekelijks voedselpakket te verstrekken.

Hiervoor werkt de Voedselbank Arnhem samen met bedrijven en supermarkt(ketens). Zij doneren hiervoor hun overschotten die ze, om wat voor reden dan ook, niet meer kunnen verkopen. Dit levert diverse voordelen op voor alle betrokken partijen. Er gaat geen voedsel verloren. Mensen met weinig geld krijgen eten. En bedrijven kunnen op relatief goedkope wijze van hun overschotten afkomen. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en zelfs dat het milieu minder wordt belast.