Er zijn veel belangenorganisaties voor dieren. Maar voor vissen was dat er niet. Daar brengt stichting Vissenbelangen verandering in.  Doel van Vissenbelangen is om jou een connectie te laten maken met vissen en hun leefomgeving.

Wat weet je eigenlijk van vissen?

Maak kennis met Bram de Brasem, Carla de Karper, Erica de Baars,  Lota de Kwabaal,  Agnes de Paling, Petra de Rivierprik en Sally de Zalm. Kun je hen al een beetje herkennen?

Vissenbescherming is hoognodig

Er wordt echter nog nauwelijks gesproken over de roofbouw op de oceaan en de slechte kwaliteit van ons zoete water. Dat blijven wij toch een beetje vreemd vinden. Want al het leven op aarde is afhankelijk van een gezonde oceaan en schoon zoetwater. Daarom zouden wij een oproep willen doen aan iedereen die pleit voor een integrale aanpak, om onze waterecosystemen niet te vergeten.
Dat zijn onze vissen, die een belangrijk deel vormen in dat waterecosysteem.

Wat kunnen jij en ik doen om de vissen te beschermen?

Je kunt donateur of vrijwilliger worden bij stichting Vissenbelangen.
Ben bewust dat je geen microplastics in het water terecht laat komen