Wil je vaker vegetarisch eten of misschien wel altijd? De vegetarieresbond helpen je graag op weg. Meld je aan voor de receptennieuwsbrief 30 dagen vegetarisch en je krijgt 30 dagen lang dagelijks vega-inspiratie! Elke dag een heerlijk gerecht, leuke weetjes en handige tips. Zo wordt vegetarisch eten supermakkelijk en superleuk! Meld je aan en begin direct.

De receptennieuwsbrief is gratis en houdt automatisch na 30 dagen op.

Waarom vegetarisch?

Voor je gezondheid

Vegetarisch eten is niet minder gezond dan een dieet met vlees. Sterker nog: er is zelfs wetenschappelijk aangetoond dat voeding met veel vlees ongezond is. Een bewust samengesteld vegetarisch voedingspatroon levert in ruime mate alle noodzakelijke voedingsstoffen. Dit terwijl een voedingspatroon met veel vlees slecht vet en teveel eiwitten bevat en het risico draagt dat het te weinig voedingsvezels bevat. Bovendien is bewezen dat vegetariërs doorgaans minder lijden aan hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en een lager lichaamsgewicht hebben. Wie kiest voor vleesloze voeding, maakt daarmee een gezonde keuze.

Voor het milieu

Wetenschappers zijn het er over eens dat de mens flink bijdraagt aan de klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen. Zo wordt maar liefst 14,5% van de uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij veroorzaakt. Dat is meer dan het wereldwijde transport (alle auto’s, vliegverkeer, schepen en treinen bij elkaar), dat uitkomt op een uitstoot van ‘maar’ 13%. De veehouderij draagt met een aantal broeikasgassen bij aan de opwarming van de aarde. Het belangrijkste en bekendste gas is CO2. Maar er zijn ook andere schadelijke gassen: methaan en lachgas. Methaan komt vooral via mest in de atmosfeer, maar ook door winden en boeren van koeien en andere herkauwers. Lachgas wordt veroorzaakt door het vrijkomen van stikstof uit mest en door het gebruik van kunstmest.

Voor de dieren

Als je vlees eet, eet je gemiddeld 1167 dieren in je leven en dan hebben we om praktische redenen vissen en schelpdieren nog achterwege gelaten! Deze dieren leven vaak onder verschrikkelijke omstandigheden. Als je kiest voor vegetarisch eten dan zullen er minder plofkippen, doorligvarkens of ophokkoeien nodig zijn.

Voor de oceanen

De meeste kweekvis is carnivoor. Dat betekent dat voor deze vissoorten wilde vis nodig is om als voer te dienen voor de kweekvis. Om 1 kilo kweekvis te krijgen, is tussen de twee en zes kilo wilde vis nodig. Voor de grotere vissoorten, zoals tonijn, kan dit oplopen tot 20 kilo. Kweekvis was ooit bedoeld om de oceanen te ontlasten, maar het omgekeerde is het geval!
De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties schat dat minstens 70% van de visbestanden in de wereld is overbevist. Overbevissing betekent dat er zodanig veel vis in een bepaald gebied gevangen wordt, dat de populatie dreigt te verdwijnen waardoor het hele ecosysteem in kan storten. Jaarlijks wordt ruim 100 miljard kilo vis gegeten.

Voor eerlijke voedselverdeling

Veeteelt is in veel gevallen een inefficiënte manier om mensen te voeden. Bij de omzetting van plantaardig voedsel naar dierlijk voedsel gaat veel energie verloren. Dit komt doordat een landbouwdier de eiwitten uit de voeding aanwendt voor groei, beweging, temperatuursregulatie en mogelijk nakomelingschap. Met als gevolg dat het vee meer voedingsenergie en eiwit heeft geconsumeerd dan het met haar vlees kan opleveren. Het is doorgaans minder verspillend om graangewassen direct te consumeren dan ze als veevoer te gebruiken.

bron: https://www.vegetariers.nl/