Afgelopen zaterdag 28 maart vond de eerste Veerkrachtparade plaats op stadsboerderij De Korenmaat. Het thema was ‘Vergrrroen je buurt’.

Willem Jakobs gaf een inspirerende presentatie hoe je door gewoon te beginnen mooie initiatieven tot stand brengt. Voorbeelden die hij noemde waren de buurtmoestuin op Stadseiland, het Coehoornpark en het kerstbomenbosje bij CS Centraal. Ook de lastige scheidslijn van vrijwilliger en professional kwam aan de orde. Een professional gekoppeld aan een burgerinitiatief levert ook mooie resultaten op en daar mag best geld voor vrijgemaakt worden.

Voedselcollectief

Het voedselcollectief De Baaziz, een initiatief van bewoners uit Arnhem-Zuid, gaat vrijdag 10 april van start. De Baaziz staat voor Biologisch Assortiment Arnhem Zuid In Zelfbeheer. De deelnemers willen gezamenlijk biologische producten aanschaffen omdat de producten voor inkoopsprijs worden aangeschaft en omdat grootverpakking goedkoper is.

Biologische planten

Bas Roodbergen van Plant is Koning is hovenier van natuurrijke tuinen. Bas heeft diverse buurtprojecten in wijken gecoördineerd. Nu is hij op zoek naar land. Hij heeft biologische planten te koop, deze zijn doorgaans moeilijk verkrijgbaar. Tom de Koning van stadslandbouwproject Mooiweg gaat binnenkort wekelijks biologische planten verkopen in de pas gebouwde tunnelkas op stadsboerderij De Korenmaat. Ook heeft hij moestuinen die gehuurd kunnen worden.

Bijen op je dak

Michaël van Hal vertelde meer over Bijen op je dak. Samen met Edwin Flores zet hij zich er voor in om de achteruitgang van de Nederlandse honingbij een halt toe roepen. Ze maken met ondernemers worden afspraken om bijenkasten te plaatsen. Die kunnen de door de bijen geproduceerde honing zelf gaan verwerken of verkopen als regionaal product. Met de gemeente zouden afspraken moeten worden gemaakt over het maaibeleid van grasvelden in de stad. Er zouden meer stukken van gemeentelijk groen en parken moeten verwilderen zodat wilde bloemen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Daar zijn de bijen immers van afhankelijk.

Immerloo Park festival

Op 10, 11 en 12 juli vindt het Immerloo Park festival plaats. Tijdens dit festival krijgen groene initiatieven in de stad de kans zich te presenteen. Meld jouw groene initiatief aan bij Dominique Struik.

Groen in de stad

Waarom is groen in de stad ook al weer belangrijk? Het haalt de hitte uit de stad. Overtollig regenwater kan veel beter weg en het bevordert ook de biodiversiteit. Richt je tuin diervriendelijk in, aldus Ellen Karis, medeorganisator van Veerkrachtparade Groen en actief bij Bloei! in Arnhem.

Permacultuur

Tot slot belichtte Marc Dekens de vele voordelen van een permacultuur. Is er een permacultuurtuin in Arnhem? In de omgeving kennen bezoekers wel een voorbeeldtuin, maar Arnhem ligt nog braak wat dat betreft.  Op welk stuk Arnhemse grond komt de eerste echte permacultuurtuin?