Wil je meer leren over permacultuur of voedselbossen? En hoe dat geheel zich verhoudt tot landschap, stad, voedselproductie en dat soort vraagstukken? Mark Shepard, auteur van het boek ‘Herstellende Landbouw’, geeft van 24 tot 27 november vier inspirerende workshops en is hoofdspreker op het Van Akker naar Bos congres op zaterdag 28 november.

In zijn boek ‘Herstellende Landbouw’ laat Mark Shepard zien hoe boeren de overgang kunnen maken van eenjarige teelt naar teelt van permanente gewassen en voedselbossen. Het boek behandelt ook hoe dat leidt tot een heel andere opbouw van voedselrijkdom, lokale handel en landschapsinrichting. Hij komt naar Nederland en geeft van 24 tot 27 november vier workshops in Park Lingezegen, het nieuwe landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen en is op zaterdag 28 november hoofdspreker op het Van Akker naar Bos congres.

Meer