– Rijn en IJssel Energie – Ruim 600 Gelderse basisschoolleerlingen bouwden in september en oktober 2014 een echt werkend windmolenpark.  zie meer

Laat Maar Waaien! from Jelmer den Adel on Vimeo.

Ik wil ook zo’n molen!

De coöperatie wil collectief kleine windmolens aanschaffen. Doet u mee?
Met het “Laat maar Waaien!” project doet de coöperatie veel kennis op met kleine windmolens. Daarnaast heeft Jan Bozelie van Alliander al ervaring met het kopen van kleine windmolens in China. De resultaten geven ons al voldoende vertrouwen om te gaan peilen of er interesse is.
Lees meer hierover en meld u aan.

Achtergrond van Laat maar Waaien!

Op een aantrekkelijke manier leren basisscholieren over techniek en duurzaamheid. Dit is het hoofddoel van dit project. Zij ervaren hoe het is om windenergie op te wekken in de eigen omgeving. Dit geldt ook voor alle mensen die het mini-windmolenpark komen bezichtigen.

De bouw van de windmolens maakt deel uit van het project ‘Laat maar Waaien!’. Daarin leren leerlingen hoe windenergie werkt en welke techniek hier bij hoort. Netwerkbedrijf Alliander, Provincie Gelderland, Rijn en IJssel Energie Coöperatie, Gemeente Arnhem, I-Link, Groene Transitie, Technoplanet, IPKW en Van Bijsterveldt en Daamen maken dit project onder andere mogelijk.

Oorsprong van Laat maar Waaien!

Dit evenement vindt zijn oorsprong bij het project MIR van kunstenaar Alphons ter Avest e.a. en bij een ledenvergadering van de Rijn en IJssel Energie Coöperatie van een jaar geleden. Door een van onze bedrijfsleden I-Link (Inge van der Vaart) werd het idee van de MIR geopperd om met kinderen windmolentjes te bouwen van afvalmateriaal. De leden hebben ter plekke besloten dat dit een mooi project zou zijn om in te participeren. Na een Broodje Energie en een week onderzoek door HAN studenten bleek het oorspronkelijke idee niet haalbaar als je ook energie aan het net wilt terug leveren. Na erg veel inzet van Inge van der Vaart en Petra Lettink en een mooie samenwerking met onze projectpartners is het samen met kinderen gebouwde windmolenpark uiteindelijk realiteit geworden!

Alliander

Alliander onderzoekt de effecten van kleinschalige lokale opwek van windenergie op haar netwerk. Meer opwekken en terugleveren van energie vraagt om meer capaciteit op het net. Daar moet op een slimme en betaalbare manier mee worden om gegaan.