Woensdag 24 juni won Urgenda de klimaatzaak voor beter Nederlands klimaatbeleid. Urgenda startte de klimaatzaak tegen de Nederlandse staat om de overheid te dwingen effectievere maatregelen te nemen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De uitspraak betekent een doorbraak voor het klimaat die internationaal veel aandacht trekt.

Urgenda en negenhonderd mede-eisers wonnen 24 juni de klimaatzaak en dwingen daarmee stringenter klimaatbeleid af bij de Nederlandse staat. De Haagse rechtbank heeft de eisers in het gelijk gesteld. De overheid moet nu meer en effectievere klimaatacties ondernemen om het aanzienlijke Nederlandse aandeel in de mondiale uitstoot te verminderen. Het is de eerste keer dat een rechter een staat verplicht om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Internationaal betekent deze uitspraak een steun in de rug voor alle klimaatzaken in andere landen.

Marjan Minnesma, directeur Urgenda: “Alle eisers zijn héél blij met deze uitspraak. Die maakt heel duidelijk dat klimaatverandering een groot probleem is dat veel effectiever moet worden aangepakt en dat staten zich niet meer kunnen veroorloven onvoldoende te doen. Ze dienen hun burgers te beschermen. Als de politiek dat niet uit zichzelf doet, dan kan de rechter de burger te hulp schieten. De staat is nu aan zet, de duurzame oplossingen liggen gelukkig voor het oprapen.”

Bekijk hier een korte compilatie van de klimaatzaak met reacties van politici.
Bekijk hier op de website van Urgenda meer informatie over de klimaatzaak.

Over de Klimaatzaak

Urgenda startte de klimaatzaak tegen de Nederlandse staat omdat de overheid volgens hen de urgentie van het klimaat probleem weliswaar erkent, maar te weinig maatregelen neemt om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

Willen we niet dat het leven op aarde al in de tweede helft van deze eeuw zeer onaangenaam wordt, dan zal de uitstoot van broeikasgassen al voor 2020 sterk verminderd moeten worden. Als je op een ravijn afrijdt moet je op tijd beginnen met remmen. Rem je te laat, dat val je onvermijdelijk over de rand. Omdat de politiek zijn verantwoordelijkheid niet neemt richten wij ons tot de rechter. Aan de rechter vragen wij om naar de feiten te kijken en vast te stellen dat het onrechtmatig is voor de Nederlandse Staat om niet de maatregelen te nemen waarvan hij weet dat het nodig is om zijn eigen burgers tegen gevaarlijke klimaatverandering te beschermen. Urgenda en haar mede-eisers vragen van de rechter:

  • Te verklaren dat een opwarming van de aarde met meer dat 2 graden Celsius tot een schending van mensenrechten wereldwijd leidt.
  • Te verklaren dat de Nederlandse Staat onrechtmatig handelt door niet haar evenredige bijdrage te leveren aan het voeren van effectief klimaatbeleid.
  • De Staat op te dragen de Nederlandse uitstoot van CO2 uitstoot al voor 2020 drastisch te verminderen tot het noodzakelijke niveau dat door wetenschappers is vastgesteld, dat wil zeggen met 40% ten opzichte van het niveau van 1990.
  • Met deze rechtszaak ondernemen wij actie. Niet omdat we geld willen, of omdat we boos zijn, maar uit een zeer groot gevoel voor urgentie. De politiek komt er niet uit, nu is het aan de rechter!

Het kabinet overweegt nu om hiertegen in beroep te gaan. Dat zou precies het verkeerde signaal zijn. We hebben in Nederland beleid nodig, ambitieuzer beleid, waarmee we afrekenen met onze verslaving aan fossiele brandstoffen en ons eerlijke deel leveren in de strijd tegen klimaatverandering.

Daarom is er nu een belangrijke bliksemactie – en daar kunnen we nog veel meer hulp bij gebruiken. Een simpele oproep, in een hashtag: #ganietinberoep!

Heb jij Facebook en/of Twitter? Help mee, gebruik de hashtag waar je maar kunt en sluit je aan achter die oproep!

(Hier kun je het hele verhaal lezen!)