Arnhemmers verdeeld over vuurwerk

Ruim 50 procent van de inwoners geniet van vuurwerk en 40 procent vermijdt het zo veel mogelijk. 6 op de 10 Arnhemmers ervaren in een bepaalde mate overlast en 40 procent ervaart dit niet. Eensgezindheid is er wel over strengere handhaving op het afsteken van vuurwerk buiten de afsteektijden. Een meerderheid wil dat. Dit zijn enkele van de uitkomsten van het vuurwerkonderzoek.

Meningen lopen uiteen over verbod

Een derde van de inwoners is voor een totaalverbod op vuurwerk, een derde tegen en een derde is voor als de gemeente een vuurwerkshow organiseert. Als het mogelijk wordt om als gemeente een algeheel vuurwerkverbod in te voeren, dan is meer dan de helft van de Arnhemmers van mening dat de gemeente dit moet doen. Op dit moment is dat niet mogelijk. Hiervoor is landelijke regelgeving nodig. Dat wordt momenteel voorbereid om per jaarwisseling 2020-2021 de gemeenten de mogelijkheid te bieden om het hele grondgebied aan te wijzen als vuurwerkvrije zone.

Bekendheid vuurwerkvrije zones kan beter

Ruim de helft van de deelnemers aan het onderzoek weet niet of er in hun eigen woonomgeving een vuurwerkzone is. Net iets meer dan de helft van de Arnhemmers weet wanneer vuurwerk mag worden afgestoken (tussen oudjaarsdag om 18.00 tot nieuwjaarsdag om 02.00 uur). Op basis van de onderzoeksresultaten zal op voorhand extra aandacht worden besteed aan de vuurwerkvrijezones en de regels rondom het afsteken van vuurwerk.

Onderzoek

Het vuurwerkonderzoek vond plaats van 26 augustus tot en met 16 september van dit jaar. 5.508 Arnhemmers deden mee aan het onderzoek en de uitkomsten zijn representatief om uitspraken te doen die algemeen geldend zijn voor Arnhem. U kunt de resultaten nalezen in de rapportage van het onderzoek. (pdf, 687kB)

bron: https://www.arnhem.nl/actueel/Persberichten/Arnhemmers_verdeeld_over_vuurwerk