Een tuinreservaat is een tuin waar planten en dieren zich prettig voelen.
Er zijn tien kenmerken die je op weg helpen een tuinreservaat van je tuin te maken.

Deelnemers aan Tuinreservaten streven ernaar niet meer dan eenderde van hun tuin te verharden. In een versteende tuin valt voor dieren weinig te halen. Het is een dode tuin zonder groen, vogels, vlinders en insecten. Ook mensen voelen zich gelukkiger in het groen dan tussen stenen.

Hieronder staan de kenmerken uitgelegd. Maar het belangrijkste is je enthousiasme om je tuin te vergroenen!

De kenmerken van een Tuinreservaat:
1. Zo min mogelijk bestrating
2. Planten, struiken en bomen met vruchten, noten en bloemen die insecten, vogels en vlinders lokken
3. Een natuurlijke vijver met geleidelijk aflopende oever of andere was- en drinkgelegenheid
4. Klimplanten en struiken met doornen naast of tegen een gevel
5. Natuurlijke beschutting en omheining waar egels onderdoor kunnen
6. Er worden geen schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt
7. Er wordt niet gesnoeid in het broedseizoen (15 maart/15 juli)
8. Er is een composthoop
9. Rommelhoekjes en takkenrilen en –hopen
10. Nestkastjes of verblijfplaatsen voor vogels, zoogdieren en insecten

Ga verder: (site Vroege Vogels)

volg tuinreservaten via facebook: https://www.facebook.com/Tuinreservaten
meer te lezen op site Vroege Vogels

Kaart van alle tuinreservaten in Nederland