Midden in Velp ligt de Tuin van Sjef; een prachtige tuin waar (wilde) planten en dieren voorkomen die elders in Nederland zeer zeldzaam zijn. Regelmatig kun je er tijdens de open tuindagen de natuur komen bewonderen. (zie activiteiten op website). De stichting probeert voldoende geld bijelkaar te verzamelen om het huis aan te kunnen kopen en zo de bijzondere tuin te behouden.

Midden in Velp, grenzend aan de Rozendaalse Beek en een beetje verstopt tussen de huizen, ligt een bijzondere tuin: de Tuin van Sjef. In ongeveer dertig jaar heeft beeldend kunstenaar en natuurkenner Sjef van der Molen met niveauverschillen, puinhellingen en diverse vijvers mogelijkheden geschapen voor zeer veel planten en dieren. Er komen (wilde) planten en dieren voor die elders in Nederland zeer zeldzaam zijn, maar zich in de Tuin van Sjef goed weten te handhaven én zich daar voortplanten.

Open tuindagen

Op de zondagen kun je een bezoek brengen aan de Tuin van Sjef en zijn er rondleidingen. Tijdens de open tuindagen is er een film te zien over de initiatiefnemer Sjef van der Molen. Verder is er een expositie van bijzondere vondsten, zoals schelpen, schedels, stenen en andere naturalia.

Stapelmuurtjes

Dankzij de vele hoogteverschillen gevormd door stapelmuren, en de afwisseling tussen droog/nat, zon/schaduw, kalkarm/kalkrijk, is er voor zeer veel planten- en dieren leefruimte ontstaan. Blikvanger is een vijver van 14 meter doorsnee. Deze wordt gevoed met het water van de Rozendaalse beek die door de tuin loopt.

Planten

In de tuin groeien allerlei bijzonderheden, zoals kruipbrem, witte engbloem, kruidvlier, zwartmoeskervel en het minuscule hongerbloempje. In de schaduw groeit bosboterbloem, in Nederland in het wild uitgestorven. Ook de grote hoeveelheid tongvarens en de reusachtige koningsvaren springen in het oog. In de tuin groeien heel wat bomen en struiken, zoals de jeneverbessen die hoog boven alles uit torenen.

Dieren

Dankzij de gevarieerde begroeiing is het goed toeven voor insecten, in een goede zomer zijn hier zo’n 20 soorten dagvlinders te zien. Tussen het krabbenscheer in de vijver leeft de gerande oeverspin, prachtig getekend met 2 lichte strepen op z’n flanken. De beroemdste bewoner van de vijver was tot 2001 de inheemse rivierkreeft. Helaas is deze verdwenen door de ‘kreeftenpest’, een schimmelziekte die door geïmporteerde en ontsnapte Amerikaanse rivierkreeften overgedragen wordt. Er zijn voorzichtige plannen voor een herintroductie, maar zover is het nog niet.
Kijk voor meer informatie over de verschillende activiteiten op de website van de Tuin van Sjef.