Een groot vrijhandelsakkoord tussen de VS en Europa dat ‘onnodige’ handelsbarrières moet afschaffen. Dit verdrag kan enorme gevolgen hebben voor alle Europese burgers, maar slechts weinig mensen weten er van. Een gratis krant over TTIP moet hier verandering in brengen.

In de reguliere media wordt er nauwelijks over bericht: achter gesloten deuren onderhandelen de Europese Unie en de VS over een mogelijk vrijhandelsverdrag. De voorstanders claimen dat een succesvol akkoord miljarden euro’s en dollars kan opleveren en voor miljoenen nieuwe banen zorgt. Tegenstanders wijzen er op dat de democratie in gevaar komt omdat vooral bedrijven ervan zullen profiteren. Het zal leiden tot een machtsverschuiving van de politiek naar het bedrijfsleven. Het afschaffen van ‘onnodige’ handelsbarrières betekent het einde van wet- en regelgeving die burgers en het milieu moeten beschermen.

Gratis krant

Maar weinig mensen weten van TTIP en zijn zich bewust van de enorme gevolgen die het verdrag kan hebben. Om hier verandering in te brengen hebben medewerkers van Globalinfo.nl en het Platform Authentieke Journalistiek een gratis krant uitgegeven. In deze krant meer informatie over TTIP en andere vrijhandelsverdragen waar we last van dreigen te gaan krijgen (CETA, TiSA). Wat zijn de gevolgen voor landbouw en voedsel, voor gezondheid, en milieu? Maar ook: wat zijn de alternatieven? Wat kunnen we doen? Wat gebeurt er in andere landen? Wat vindt de vakbeweging? En wat is dat mysterieuze ISDS eigenlijk? Bekijk hier de krant.

Kijktips

Arjen Lubach weet op humoristische wijze uit te leggen wat TTIP is en wat het voor gevolgen voor ons kan hebben. Bekijk hier het item over TTIP uit zijn programma Zondag met Lubach.
Bekijk hier een (Engelstalig) interview waarin een journalist kritische vragen stelt aan Karel De Gucht (European Commissioner for Trade), verantwoordelijk voor TTIP.