LSA organiseert met de KNHM een cursus rondom burgerplanvorming. Actieve bewoners worden steeds ambitieuzer. Ze hebben meer en meer een aandeel in complexe ruimtelijke ordeningsprojecten. De aanleg van een zonnepark, de inrichting van gezamenlijke sportvelden of een nieuwe indeling van een stadshart zijn daar voorbeelden van. Zulke grote opdrachten werden altijd gerealiseerd door de overheid en de markt. Bewoners zijn hierin nu vaker een serieuze partij. Zij bewegen zich daardoor in toenemende mate tussen de politiek, het openbaar bestuur en de markt. Het LSA organiseert met de KNHM een trainingstraject waarin experts je wegwijs maken in gebiedsontwikkeling en burgerplanvorming. In drie maanden tijd doe je kennis en vaardigheden op waarmee je jouw bewonersinitiatief stevig kunt positioneren tegenover de overheid en ontwikkelaars.

ALLES OP EEN RIJ

Wat? Een trainingstraject waardoor je de positie van jouw bewonersinitiatief in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen versterkt. Je doet kennis op waardoor je een gelijkwaardige partner wordt voor overheid en ontwikkelaars.
Voor wie? Actieve bewoners die grip willen krijgen op gebiedsontwikkelings-processen.
Wanneer? Vier avondbijeenkomsten van september – november.
Waar? Dat passen we aan op de deelnemers.
Kosten? Deelname is helemaal gratis, maar niet vrijblijvend.
Aanmelden! Je kunt je tot en met 30 juni aanmelden voor dit trainingstraject.
Half juli hoor je of je mee kunt doen aan het programma.

bron: https://www.lsabewoners.nl/buurtrechten/buurtrechten/trainingstraject-burgerplanvorming/
nuttig adres voor bewonerparticipatie:voor mens, buurt en maatschappij
https://www.knhm.nl/