Vergeet de kredietcrisis, het is niet vergeleken met de problemen die nog gaan komen. Dit zegt topeconoom Jeremy Rifkin in een exclusief interview met EenVandaag.
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/3…

Volgens Rifkin hangt alles af van de vraag; hoe we met energie omgaan?
Blijven we vasthouden aan fossiele brandstof dan staat het voortbestaan van de mens op het spel.
Gaan we over naar een duurzame samenleving waarin iedereen zelf energie opwekt en uitwisselt dan hebben we een kans om te overleven.

Hij baseert zijn ‘Third Industrial Revolution’ op vier pijlers:

1.de produktie van hernieuwbare energie
2.de herinrichting van de gebouwen zodat deze instaan voor hun eigen energieverbruik en beperking van hun CO²-uitstoot
3.de opslag van energie om plotse uitvallen op het energienetwerk te voorkomen
4.de verdeling van de energie via smart grids waarbij elke gebruiker ook leverancier wordt.
Deze vier pijlers vindt Rifkin terug in Vlaanderen in Actie, het toekomstplan waarmee de Vlaamse Regering naar de top vijf van Europese regio’s wil tegen 2020. De Vlaamse doelstelling om tegen 2020 minstens 13 % van de totale energievoorziening uit hernieuwbare energie te halen, springt het meest in het oog.