ThuisBaas gaat voor energieneutraal wonen en helpt jou daarbij. ThuisBaas is een maatschappelijk initiatief opgericht door stichting Urgenda. Ze selecteren de beste producten voor duurzaam verwarmen. Ze werkt onafhankelijk en zonder winstoogmerk.

Met de website ThuisBaas.nl wil Urgenda iedereen de kans geven het heft in eigen hand te nemen en thuis een steentje bij te dragen aan een duurzame en leefbare samenleving. Dat kan door energie te besparen en door zelf duurzame energie op te wekken: als individu of samen in een lokale energie coöperatie.

ThuisBaas wil de beste oplossingen voor energiebesparing en –opwekking bereikbaar maken tegen de laagst mogelijke prijs. Omdat velen door de bomen het bos niet meer zien, heeft ThuisBaas met behulp van een panel aan energie-experts onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden. Samen met “gewone” mensen testen ze de producten thuis in de praktijk. Ervaren technici van verschillende bedrijven kijken en testen mee. De resultaten staan op de website ThuisBaas.

ThuisBaas wil fabrikanten en consumenten direct koppelen, zonder tussenhandelaar. De winst in deze kortere keten gaat naar de mensen, die met hun huis aan de slag gaan. ThuisBaas maakt afspraken over de prijzen, maar ook over kwaliteit, service en garanties. Zodat je zonder zorgen snel aan de slag kan gaan. Niet iedereen kan en wil alles zelf doen, dus ook goede adviseurs en installateurs zijn belangrijk. ThuisBaas werkt aan een landelijk dekkend netwerk van bekwame en betrouwbare professionals.

ThuisBaas.nl >>>