Platform Arnhem Klimaatbestendig kijkt terug op een zeer geslaagde eerste editie van het Arnhemse Klimaatcafé. In aanwezigheid van vele betrokken Arnhemse bewoners en professionals lanceerde wethouder Van Burgsteden het nieuwe platform officieel.

Hoofdspreker Hiltrud Pötz van Atelier GROENBLAUW liet tijdens de bijeenkomst zien voor welke uitdagingen steden staan ten aanzien van de klimaatverandering en welke praktische maatregelen er genomen kunnen worden. Haar advies: sterk inzetten op het verder vergroenen van de openbare ruimte en particuliere tuinen en het afkoppelen van regenwater. Pötz benadrukt daarbij dat meer ruimte voor natuur, groen en water in de stad niet alleen een positief effect heeft op het verminderen van hittestress en wateroverlast, maar ook zorgt voor schonere lucht, meer biodiversiteit, een hogere kwaliteit van leven en meer sociale cohesie. Kortom “een win, win, win situatie”.

Dit sluit ook mooi aan bij de daaropvolgende betogen van een aantal bevlogen Arnhemmers, zoals bewoners van de wijk Vredenburg die een stenen speelplaats omtoverden tot een prachtige buurtmoestuin, goed voor het stadsklimaat en voor de sociale contacten in de buurt. Een bewoner van Molenbeke pleitte voor het weer naar boven halen van de Molenbeek. Ook in het Spijkerkwartier zetten de bewoners zich volop in voor de groene ontwikkeling van hun wijk en hebben ze zelfs onlangs een Visie Openbare Ruimte gepresenteerd. Een bewoner van de wijk Nieuw-Monnikenhuizen, destijds volledig duurzaam opgezet, liet een kritische noot horen over het omgevingsbewustzijn van de huidige wijkbewoners. Op de Geitenkamp worden de riolen vervangen en is Kunstbedrijf Arnhem, samen met diverse basisscholen in de buurt, bezig ideeën uit te werken over wat voor leuke dingen je allemaal met regenwater kunt doen.

Kortom; er is veel goede energie in Arnhem aanwezig om met elkaar, zowel bewoners als professionals als kennisinstellingen en overheid, aan de slag te gaan met het klimaatbestendiger maken van de stad. In februari is er een nieuwe editie van het Arnhemse Klimaatcafé.

Platform Arnhem Klimaatbestendig bestaat uit de organisaties Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, Gemeente Arnhem, Natuurcentrum Arnhem, Netwerk Groen Arnhem, Le Far West landschapsarchitectuur, Waterschap Rivierenland en Waterschap Rijn en IJssel.

Foto: Masha Bakker (c)