Als inwoner van het rivierengebied kun je van Waterschap Rivierenland subsidie krijgen voor maatregelen die je tuin, huis of straat klimaatbestendig maken. Denk daarbij aan vervanging van tuintegels door planten, plaatsing van een regenton of het aanbrengen van waterdoorlatende verharding in de tuin. Inwoners die daarbij met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld in een straat, wijk of vereniging, kunnen extra subsidie krijgen. De subsidieregeling Klimaatactief is geldig vanaf 1 januari 2018.

Kijk voor meer informatie en het doen van een aanvraag op de website HoHoHoosbui van Waterschap Rivierland.