Arnhem gaat door met het stimuleren van (waterstof-)electrisch rijden. Een subsidieregeling uit 2015 voor het plaatsen van laadpalen en waterstofvoertuigen krijgt een vervolg. De 100.000 euro die beschikbaar was, is op. Voor 2016 wordt opnieuw een ton beschikbaar gesteld.

De subsidiebedragen voor het plaatsen van laadpalen variëren van € 500,- tot € 2000,- afhankelijk van het aantal laadpunten en een eventuele koppeling met zonnepanelen. De bijdrage voor een waterstof-elektrisch voertuig is maximaal 10.000 euro. De regeling loopt tot eind 2016.

De gemeente Arnhem werkt al langer aan het stimuleren van elektrisch vervoer door het creëren van laadinfrastructuur in de openbare ruimte. Om de dekking van de oplaadmogelijkheden te verbeteren, wordt het plaatsen van laadpunten in de private en semipublieke ruimte ondersteund. De vergunning voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte wordt verlengd met drie jaar. Allego gaat de aanvragen van e-rijders afhandelen en gaat op diverse plaatsen in de stad nieuwe innovaties uitproberen, waaronder een laadplein.

Waterstoftankstation

In 2016 zal een nieuw waterstoftankstation worden gerealiseerd. Om het verdienmodel van dit tankstation positief te beïnvloeden, zet de gemeente Arnhem ook voor waterstofvoertuigen de regeling voort. Daarom kunnen ondernemers en particulieren in Arnhem en omgeving ook in 2016 een bijdrage van maximaal € 10.000,- krijgen.

Arnhem steeds duurzamer

Elektrische mobiliteit past bij het streven van het programma New energy made in [Arnhem] om Arnhem duurzamer te maken. Bovendien past het bij de wens een voorstrekkersrol te willen spelen bij innovaties op het gebied van elektriciteit. Wethouder Anja Haga: “We willen in 2020 10 procent schonere lucht. Meer e-mobiliteit draagt daaraan goed bij. Helemaal als de elektriciteit duurzaam is opgewekt met waterstof, zonnepanelen of windturbines. Daar gaan we voor.”

Bron: Gemeente Arnhem

Meer