De enorme hoeveelheden zout die gestrooid worden op winterse dagen zijn slecht voor bodem, planten en dieren. Is er een natuurlijker alternatief? Op dit moment nog niet, maar er is wel wat in de maak!

Schors van bomen die langs de weg staan wordt aangetast door het zout. De bomen worden gevoeliger voor schimmels. Knoppen en jonge blaadjes van planten sterven af omdat het zout daar vocht aan onttrekt. Kleine vogels die drinken van het pekelwater in de geulen langs de weg kunnen sterven aan zoutintoxicatie. Het zout dat in sloten terechtkomt zorgt voor moeilijkheden voor vissen en larven van salamanders en andere amfibieën. Bovendien schijnt strooizout nooit helemaal zuiver te zijn. Vaak komen er zware metalen zoals chroom, koper, lood en nikkel in voor. Al met al niet best voor de natuur dus.

Maar op OneWorld.nl lazen we dat het onderzoekscentrum van de Universiteit van Wageningen met een aantal partners werkt aan een alternatief; strooizout dat gemaakt wordt van bermgras of keukenafval. Bepaalde bacteriën kunnen suikers uit GFT-afval omzetten in Calcium Magnesium Acetaat. CMA is een ander en natuurvriendelijker zout dan het strooizout dat nu gebruikt wordt (NaCl). De eerste proeven met de bacteriën zijn al gelukt. Het onderzoekscentrum verwacht dat het in 2020 mogelijk moet zijn om dit natuurvriendelijker strooizout op grote schaal te produceren.

Meer