Arnhem gaat van het gas af. Per wijk wordt bekeken wat de beste mogelijkheden zijn om dat te realiseren. Als extra hulpmiddel zijn er kaarten per wijk gemaakt, die  de mogelijkheden van de energietransitie in de Arnhemse wijken laten zien. Het gaat daarbij niet alleen om energie, maar alles wat met een duurzame wijk te maken heeft, dus ook klimaat, wijkeconomie, groen, sociaal, enz. Deze kaarten zijn voor iedereen toegankelijk en zijn heel handig als je met je buurt wilt verduurzamen.

Storymaps Energie in de Arnhemse Wijken

Waarom Storymaps?

Gemeente Arnhem gaat aan de slag met een warmtevisie en transitieplannen voor de wijken om de transitie naar duurzame aardgasvrije wijken mogelijk te maken. Deze visie en plannen willen ze in 2021 gereed hebben. Daar willen ze uitdrukkelijk de inwoners bij betrekken en zeker ook de koplopers, de wijkinitiatieven, die al aan de slag zijn met verduurzamen in hun wijk. De storymaps vormen de basis voor de gesprekken van de gemeente met inwoners en samenwerking met actieve wijken over de energietransitie.

Wijk analyse

Om de visie en plannen te kunnen maken is het van belang om naast een warmteverkenning (welke warmteopties zijn er) ook de mogelijkheden in de wijken te bepalen. Die wordt bepaalt door de inwoners van de wijk (sociale kenmerken, actieve bewoners), door de woningen en andere gebouwen (zoals bouwjaar, energielabels, etc), energiekenmerken (warmtenet, energieverbruik en – opwek) en andere relevante thema’s zoals klimaat, groen, sociale cohesie, wijkeconomie, bedrijven, etz. Al deze thema’s vormen samen een wijkanalyse die de mogelijkheden voor de energietransitie in de wijken aangeeft.

Om deze wijkanalyse op te stellen maken we gebruik van zogenaamde storymaps, die op een aantrekkelijke wijze met kaarten (GIS), infographics, verhalen en foto’s het energieverhaal van de wijk vertellen. Ook deze storymaps maken we zo veel mogelijk samen met inwoners en actieve wijkinitiatieven.

Deze storymaps komen op een open portal en zijn vervolgens voor iedereen in te zien en te gebruiken. Omdat het gaat om open data is ook de specifieke data zoals opgenomen in de storymaps toegankelijk. De storymaps vormen de basis voor de gesprekken van de gemeente met inwoners en samenwerking met actieve wijken over de energietransitie.

Storymaps Energie in de Arnhemse Wijken