De Arnhemse Bomenbond, verschillende natuurorganisaties en andere beschermers verzetten zich tegen de huidige bomenkap in Arnhemse parken. De gemeente heeft vele bomen geblest en ook al gekapt in de parken Klarenbeek, Gulden Bodem, Zypendaal.

Bezwaar

De voorgenomen kap van 800 bomen op het landgoed Klarenbeek is niet zomaar een dunning van een bos, maar een zeer forse ingreep om bepaalde doelen te bereiken. Op geen enkele wijze is schriftelijk de gemeenteraad en de bezoekers van het park duidelijk gemaakt wat de doelen zijn van die ingreep. Er is niet aangetoond dat het nu nodig zou zijn om in dit beukenbos meer andere boomsoorten te laten groeien. De risico’s van de ingreep voor de beuken, die zouden blijven staan en voor de begroeiing van de kwetsbare stuwwallen zijn niet beschreven. Op geen enkele wijze wordt aannemelijk gemaakt dat de kap van 800 bomen in deze tijd van verdroging met een te laag grondwaterpeil op Klarenbeek en de te droge en warme zomers er toe zal leiden dat na de kapingreep het beter zal gaan met het bos.

Verschillende natuurorganisaties en beschermers van bomen hielden op zondag 6 december om 12.00 uur een Stille Tocht in het Arnhemse stadspark Gulden Bodem.
In dat park aan de Zypendaalseweg tegenover Huis Zypendaal zijn de afgelopen dagen al 450 gezonde bomen gekapt. En er staan er daar nog meer op die discutabele nominatie.

Ook in andere Arnhemse stadsparken wil het stadsbestuur, waarin GroenLinks en de VVD als grootste partijen een monsterlijk kapverbond hebben gesloten, honderden bomen kappen. Het gaat in totaal om duizenden bomen binnen de Arnhemse stadsgrenzen.
De Gelderse hoofdstad dreigt onder dit destructieve beleid haar positieve status als Parkenstad te verliezen.

bron foto: J.Blasweiler