De Oosterbeekse Stichting Bon Bagay (ANBI) bewijst dat een duurzame ontwikkeling werkt door kennis en ervaring binnen de lokale gemeenschappen centraal te stellen. Als stichting ondersteunt ze de inspanningen van Haïtiaanse initiatiefnemers en gemeenschappen in regio Les Palmes om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en een beter bestaan op te bouwen.

De allesverwoestende aardbeving van Haïti is deze maand alweer 12 jaar geleden. Destijds is, met geld van Giro 555, al direct een start gemaakt met een beter beheer van de rivieren en hun stroomgebied. Dit was naast de wederopbouw een van de grootste uitdagingen. Dit gebeurde
onder andere door te starten met bewustwording over herbebossing. Herbebossing gaat landerosie tegen, voorkomt overstromingen en maakt de natuur weerbaarder tegen nieuw natuurgeweld. Vanuit een jarenlange samenwerking tussen regionale Haïtiaanse vertegenwoordigers van regio Les
Palmes en Nederlandse waterbeheerders is vorig jaar de Stichting Bon Bagay opgericht. Die werkt intensief samen met lokale verenigingen.

Ontwikkeling van een duurzaam voedselbos-systeem

De bergen van regio Les Palmes zijn nog maar voor ongeveer 5% bebost. Veel boeren in de bergen hebben om diverse redenen de eerder populaire agroforestry verlaten voor meer kwetsbare eenjarige teelten. De lokale verenigingen willen deze agroforestry herintroduceren. De mix van
natuurlijk en voedselbos zorgt niet alleen voor een hogere opbrengst per hectare en een gegarandeerd inkomen maar ook voor meer biodiversiteit.
Het doel van Bon Bagay voor de komende 10 jaar is om ten minste 600 gezinnen een zelfredzaam bestaan te laten opbouwen en minimaal 250 ha grond te herbebossen.

Eerlijke landbouw keten

De agroforestry bossen zullen voor een deel uit koffie en cacao bestaan. In Nederland hebben we de belofte gedaan deze producten voor een eerlijke prijs te kopen mits ze van goede kwaliteit zijn. Dit stimuleert boeren in het opzetten van duurzame agroforestry en biedt economische vooruitgang. Bon Bagay zorgt daarnaast voor verdere ontwikkeling van de regio via het bieden van ondersteuning aan sociale- en vak gerelateerde cursussen, scholing en coaching.

Het Scholenproject

Het volume van kwalitatief hoogwaardige koffie en cacaobonen komt pas na 4 jaar echt op gang. Maar we blijven continu bezig met het opkweken van nieuwe bomen en struiken die voor de oogstopbrengsten gaan zorgen. In de tussentijd vergroten wij ook de kennis en bewustwording van de lokale bewoners via Het Scholenproject. Een milieu educatie programma waarbij aan lokale boeren en op 17 scholen in de regio aan de leerlingen en studenten een lesprogramma wordt aangeboden. In dit educatief programma wordt kennis gedeeld over de dynamiek van het water, herbebossing, opwarming van de aarde, hergebruiken van afval en het orkaanseizoen. Ook wordt er per school een nieuw kweekbed aangemaakt op het schoolterrein en hier worden nieuwe gewassen opgekweekt. Door leerlingen te koppelen aan boeren zorgen we voor een grotere betrokkenheid en motivatie om de oogsten te onderhouden. Met het scholenproject bereiken we meer dan 10.000 jongeren, helpen we ruim 50 boeren aan nieuwe gewassen en planten we 200.000 nieuwe bomen en struiken.

Help mee!

Kijk op onze website hoe je kunt bijdragen aan het duurzaam tegengaan van de effecten van klimaatverandering en het opbouwen van een beter bestaan van de Haïtiaanse bevolking. Meer informatie over de stichting en de mogelijkheden via Website Stichting Bon Bagay Video Stichting Bon Bagay