Afgelopen 3 februari was de eerste bewonersbijeenkomst Hoogstede Klingelbeek georganiseerd door gemeente Arnhem, ism Arnhem AAN en Groen West. Op deze avond worden er plannen getoond welke mogelijkheden de wijk heeft om van het gas af te komen,  de zogenaamde ‘warmtevisie’.  Hierbij wordt bijvoorbeeld gelet op technische haalbaarheid en de kosten. Dit vormt het uitgangspunt om met de bewoners in gesprek te gaan. De avond werd goed bezocht. Dit jaar worden alle wijken van Arnhem op deze manier bezocht.

Afspraken Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord 28 juni 2019 is vastgesteld dat alle woningen in 2050 van het gas af moeten. Dat de gemeente de regierol heeft en dat in 2021 duidelijk moet zijn welke wijken in 2030 van het gas af gaan en welke wijken daarna. Dat betekent dat we voor een flinke veranderingsopgave staan.

Voorgestelde plannen

Bureau Inenergie heeft de wijk bekeken waar er kansen liggen om gezamenlijk energie op te wekken. De wijk Hoogstede Klingelbeek biedt een paar interessante kansen. Amvest wil op het KEMA-terrein op de grens tussen Arnhem en Oosterbeek nieuwe woningen creëren. Deze kunnen voorzien worden van aardwarmte WKO warmte-koude opslag. En woningen verderop in de wijk kunnen hiervan meeprofiteren. Dat Klingelbeek pal aan de Rijn ligt, is heel gunstig voor aquathermie. Als alternatief voor de warmtepomp kan er een warmtenet aangelegd worden. Oude huizen moeten altijd eerst isoleren. Met een warmtenet hoeft er net iets minder geïsoleerd te worden.

Bewoners aan het woord

Na de presentatie werden er een 5-tal tafels gemaakt waar bewoners zich over de volgende vragen bogen.
– Welke vragen roept het op in je eigen huis?
– Wat moet er opgelost / geregeld worden t.a.v. financiering?
– Welke initiatieven zie je als kansrijk?
– Waar maak je je zorgen om?
– Op welke manier wil je betrokken worden? Wil je om de tafel? Wil je ontzorgd worden? Op de hoogte gehouden via nieuwsbrief
Deze beantwoorde vragen vormen de aandachtspunten voor de gemeente.

Aanpak

  • Om een begin te maken met alle ambities wordt er gekeken naar wijkinitiatieven die er al zijn. Als het nodig is, worden deze initiatieven geholpen met professionaliseren. De ervaringen gebruiken we als we in andere wijken aan de slag te gaan.
  • We maken per wijk een plan. Hierin staat welke alternatieven het meest geschikt zijn en op welke termijn ze ingevoerd kunnen worden. Er wordt hierbij zoveel mogelijk aangesloten op de bestaande plannen voor werken in de openbare ruimte.
  • Voor inwoners met een lager inkomen komt apart gemeentelijk beleid.

Meer informatie

  • Als je benieuwd bent naar wat u zelf al kunt doen om energie te besparen of zelf op te wekken, bekijk dan eens deze bespaartips.
  • Meer informatie over wonen zonder aardgas vind je op www.hierverwarmt.nl.
  • Meer weten over een wijkinitiatief bij jou in de buurt of zelf een initiatief starten? Dat vind je terug op het platform ArnhemAAN.

deels bron: https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Duurzame_energie/1/Energiebewust_wonen/Wijkgerichte_energietransitie_energietransitie_in_de_wijk