Alle Arnhemmers hebben een stembiljet in de brievenbus gekregen om 30 november te kunnen stemmen over het plan Eilanden 2.0, dat het gebied Stadsblokken Meinerswijk gaat ontwikkelen.
Burgercoalitie Stadsblokken-Meinerswijk heeft voor dit referendum gezorgd, want het plan was al bijna door de gemeenteraad goedgekeurd.
Burgercoalitie Stadsblokken-Meinerswijk is voor ontwikkelen van dit gebied met cultuur en recreatie, maar wijst woningbouw resoluut van de hand. En woningbouw is een onderdeel van plan 2.0.

Dinsdag 8 november was er een debat met zowel voor- en ook tegenstanders van het plan Eilanden 2.0.
De voorstanders van het plan zien woningbouw (250 woningen) als belangrijk onderdeel van financiering voor ontwikkeling van het gebied. Daarbij geeft de projectontwikkelaar Kondor Wessels zijn eigendomsgebied terug aan de gemeente. Konder Wessels heeft nu 150 hectare grond van het gebied in handen en wil er anders bedrijventerrein van maken. Het hele gebied komt met Eilanden 2.0 in handen van de gemeente.

De tegenstanders Burgercoalitie Stadsblokken-Meinerswijk, zien genoeg mogelijkheden om het gebied te ontwikkelen zonder dat er woningbouw voor nodig is. Er is geen behoefte aan woningbouw in Stadsblokken Meinerswijk. Er zijn al veel woningen gepland te bouwen in nabije omgeving. Ook past het niet bij ruimte voor rivieren, waar bij uiterwaardengebied rekening gehouden moet worden met hoog water en woningbouw is dan niet flexibel genoeg. Woningbouw verstoort ook natuur. We moeten juist trots zijn op ons groen hart. Burgercoalitie Stadsblokken-Meinerswijk ziet volop mogelijkheden met financiering en invulling van het gebied met cultuur en recreatie dat past bij het gebied en wil graag tijdruimte om het plan verder te ontwikkelen.

30 november kun je jouw stem uitbrengen over Stadsblokken Meinerswijk.