Een dertigtal bewoners van Spijker- en Boulevardkwartier in Arnhem heeft een actiegroep geformeerd die pleit voor meer groen in de wijken.

Lindebomen

Aanleiding is een dispuut over het kappen van 2 lindes aan de Boulevard Heuvelink. Volgens de gemeente is dat nodig om een monumentale plataan te kunnen behouden. Omwonenden denken daar anders over en pleiten voor behoud van de lindebomen.

Kaalslag

Maar de onvrede gaat verder, zegt woordvoerder Arnold Brouwer van het actiecomité. “We vrezen voor de toekomst van een grote kastanje achter de voormalige hbs in de Schoolstraat, waar ze aan de voorkant alle groen al hebben weggehaald. Het is één kaalslag.”

Overleg

Het ontbreken van groen in de dichtbebouwde wijken van Arnhem is al jaren een actiepunt van bewoners. Zij willen nu overleg met de gemeente en een beslissende stem in het groenbeleid, zegt Brouwer. “De gemeente luistert nu absoluut niet naar de wijkbewoners.”

Het actiecomité gaat alle fracties in de gemeenteraad en het nieuwe college van burgemeester en wethouder aanschrijven.

Bron: www.gelderlander.nl