In Spijkerkwartier en Spoorhoek bevinden zich negen openbare tuinen. Het bijzondere van deze tuinen is dat ze grotendeels door bewoners worden onderhouden. Onderstaande plattegrond maakt het gemakkelijk de tuinen, die voor het merendeel verscholen liggen in binnenterreinen, te vinden.

Schooltuin

S:(op de hoek Spijkerstraat-Boekhorstenstraat)Oorspronkelijk was dit de speelplaats van een openbare lagere school (School 5). Midden jaren ’70 verloor de school zijn functie, in het gebouw kwamen ateliers voor kunstenaars. Het schoolplein werd een openbare tuin voor buurtbewoners en een jeu-de-boulesbaan werd aangelegd. Onder de paardenkastanjes verschenen borders met struiken en inheemse, bloeiende planten. Gerda van Steijn was de eerste vrijwilligster die de bloemenborders jarenlang onderhield.De Schooltuin is nu een sfeervolle en kleurige plek voor alle buurtbewoners.

Kruidentuin

K:(ingang: links naast prinsessestraat 24 en onder gravenstraat 3)
Na renovatie van de omringende huurwoningen in 1981 besloot de gemeente het binnengebied in te richten als speelterrein voor kleine kinderen. Later ontstond bij de buurt de behoefte de tuin uit te breiden met bloemenborders en een kruidentuin. Sinds 1995 is het aantal gezinnen met kinderen in de buurt aanzienlijk toegenomen. Zij maken dankbaar gebruik van de tuin (paaseieren zoeken, picknicken, Sint Maarten).
Omwonenden plukken en knippen de kruiden uit de tuin voor eigen gebruik. Daarnaast is er een ´snoeprand´ met frambozen, bramen en aardbeien, tot groot plezier van de kinderen.
In 2012 gaat de Groengroep, samen met de buurtbewoners en Stadsbeheer, een plan maken om de tuin opnieuw in te richten. De uitvoering is waarschijnlijk in 2013.

Ecologische tuin

EC:(toegangspoort tussen prins hendrikstraat 49 en 51)
Voorheen stond hier een lederwarenfabriek. Toen de gemeente in 1983 voorstelde om op het vrijgekomen binnenterrein een parkeerplaats aan te leggen, kwamen de omwonenden in verzet. Door samenwerking van bewoners en gemeente ontstond na enkele jaren hard werken een natuurrijke tuin. De officiële opening vond plaats in 1986. Rondom een verdiept grasveld in het midden verrijst een aantal heuvels met inheemse planten, doorsneden door trapjes en kronkelpaadjes. Dat maakt de tuin spannend en aantrekkelijk voor kinderen. Door zijn vormgeving is de tuin ook geschikt voor muziek- en theatervoorstellingen.

Emmaplantsoen

E:(hoek emmastraat – boulevard heuvelink).
Het Emmaplantsoen bestaat uit een bloementuin, grasveld en een zitgedeelte onder de kastanjeboom met parkbankjes.
Op deze plaats lag vroeger een klassiek barokperkje, toen in 1877 het plan voor de Boulevard gestalte kreeg. In de zomer stonden er oranjerieplanten buiten. In het park staan nog steeds de majestueuze plataan daterend uit die periode en een prachtig uitdijende kastanjeboom. Door de open ligging van het Emmaplantsoen wordt het druk bezocht door buurtbewoners en scholieren van de scholen uit de directe omgeving. Op mooie dagen wordt er regelmatig gebruik gemaakt van het park om er te lunchen.De bloementuin ligt meer beschut en is ’s zomers een geliefde plek voor vlinders en andere insecten. Ook veel vogels komen af op het groen in het park. ’s Winters wordt er wel eens een egel in winterslaap aangetroffen. De beschermde wespenorchis en de echte koekoeksbloem zijn spontaan opgekomen in de bloementuin en handhaven zich er goed.
Het Emmaplantsoen biedt een mooi stukje natuur in de drukke stadsomgeving.

Watertuin

W:(ingang tussen parkstraat 96 en 98)
De watertuin ligt in hetzelfde blok als de ecologische tuin. Ooit lagen daar de waterpartijen van het landgoed Gelders Spijker. Dit gegeven en daarnaast de wens ook libellen, salamanders, kikkers en padden in de buurt een kans te geven, inspireerden bewoners tot een plan voor een tuin met grote vijvers. Het terrein kwam vrij na afbraak van een drukkerij. Daarna moest een oplossing gevonden worden voor de bodemvervuiling ter plekke. Vanaf 1991 konden bewoners en gemeente weer aan het plan verder werken. In 1993 vond de opening van de tuin plaats. De tuin biedt onderdak aan tientallen beschermde planten en dieren.

Bestedelingentuin

B:(ingang tussen spijkerstraat 136 en138)
In 1988 werd het laatste deel van het protestants bestedelingenhuis op het binnenterrein aan de Spijkerstraat afgebroken. Op het vrijgekomen terrein werd een langgerekte tuin aangelegd, met enkele grasvelden in het midden en bloem-, bes-, en bottelrijke struiken langs de randen. In 2000 is de tuin omgevormd en geschikt gemaakt als speeltuin voor kleine kinderen.

Achtertuin

A:(ingang in de zijstraat tussen schoolstraat 16 en 30)
Op deze plek zijn de fundamenten gevonden van een middeleeuwse opslagplaats, een ‘Speicher’. Later kwamen er werkplaatsen behorend bij de voermanswoningen in het straatje. Omstreeks 1900 restte er nog slechts een grote loods met daarin een brandstoffenhandel. Na afbraak hiervan werd in 1985 de achtertuin aangelegd overeenkomstig een plan van de direct aanwonenden, met de bedoeling een rustige en stille plek te creëren. Door de vele decoratieve en rijkbloeiende planten is het een echte bordertuin. Talloze vlinders, bijen en hommels op zoek naar nectar komen op de bloemen af.

Posttuin

P:(voor poststraat 3-13)
Een kleine maar bijzondere tuin. Het regenwater van het dak van de aangrenzende nieuwbouwwoningen wordt ondergronds de tuin ingeleid. De tuin zelf ligt in een verdiepte bak, doorsneden door een brug. De aanleg vond plaats in 1996.

Spoortuin

Sp:(aan de kruising van de Tuinstraat en de Lange Uitweg)
Een open tuin met veel vaste bloeiende planten en enkele kleine bloesembomen. Van maart tot oktober staat er altijd wel iets in bloei waardoor insecten, vlinders en vogels naar de tuin worden gelokt. Tussen alle bebouwing is het een opvallend rustig en groen plekje. Van 1901 tot 1959 stond op deze plaats Openbare school 12 voor lager Onderwijs. In 1985 is de buurt gerenoveerd en is er een kinderspeelplaatsje aangelegd. Toen dit in onbruik raakte heeft een groep bewoners in 1998, samen met opbouwwerk en de gemeente, deze bloementuin aangelegd. Enkele vaste vrijwilligers onderhouden de tuin en verwijderen ook het zwerfvuil. In de tuin bevinden zich naast drie banken ook twee zwerfkeien, die weliswaar stenig zijn, maar de tuin een speels karakter geven en waar kinderen graag op spelen. In de loop van de tijd is de tuin uitgebreid met een groenstrookje naast de flat, een bordestuin en een groenstrook in de Tuinstraat. In 2010 zijn enkele aangrenzende schuurdaken met vetplanten bekleed. De betrokkenheid en sociale controle van de omgeving is groot, omdat de aanwonenden er dicht op wonen. Ouderen uit de aangrenzende Tuinflat maken graag een loopje door de tuin.