De werkgroep Stadslandbouw Sint Marten is op zoek naar enthousiaste tuinders.

Al weer 4 jaar vindt er in Sint Marten stadslandbouw plaats op drie openbare plaatsen: op het Hommelveldje (naast buurtcentrum de Nieuwe Hommel), op het Schrasserstraatpleintje en in de Portaaltuin, achter Schrasserstraat 56-60.

De werkgroep Stadslandbouw Sint Marten wil aan het begin van het nieuwe oogstjaar het gezamenlijk tuinieren op deze drie plekken weer een stimulans geven en is op zoek naar betrokken buurtbewoners die samen met anderen willen stadstuinieren. De grond bewerken,  zaaien, planten, verplanten, onkruid wieden, onderhoud, snoeien, op z’n tijd water geven en …oogsten.

Er wordt biologisch getuinierd, dat wil zeggen zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. De werkgroep is op zoek naar buurtbewoners die het leuk vinden om mee te helpen. Stichting De Groene Vos biedt ondersteuning.

Wie wil dit jaar meehelpen samen met andere medebewoners? Of misschien wil je eerst meer informatie. Neem voor informatie of aanmelding contact op met de werkgroep via info@degroenevos.nl of telefonisch 026 – 3514494 (Jan Schreur) of 026 – 7370041 (De Groene Vos).