Intratuin Arnhem en Arnhem Klimaatbestendig slaan de handen ineen voor klimaatbestendige tuinen.

Bij Intratuin in Presikhaaf vind je sinds kort praktische informatie over hoe je je tuin zo kunt inrichten, dat deze bijdraagt aan het verminderen van wateroverlast. Intratuin Arnhem zet zich zo samen met Arnhem Klimaatbestendig in om de stad beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, onder de noemer ‘Het regent vaker en harder, en jouw tuin kan dit aan!’. Wilbert de Leeuw, vestigingsmanager: “Wij werken graag samen met Arnhem Klimaatbestendig om inwoners van Arnhem te informeren over bewust omgaan met regenwater”.

Bijzonder bij Intratuin Arnhem is, dat de participatie van mensen met een (arbeids)beperking centraal staat. Het opdoen van werkervaring binnen een Intratuinvestiging is uniek in Nederland. De medewerkers geven graag advies over het meer klimaatbestendig inrichten van tuinen, waardoor tuinen ook levendiger en mooier worden.
Waarom is dit nodig? Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat zomers warmer en droger worden en dat we te maken krijgen met steeds meer piekbuien. Piekbuien leiden tot schade door wateroverlast en extreme warmte leidt tot vermindering van comfort, van het functioneren van mensen en het brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.

Arnhem is gevoelig voor deze risico’s. Binnen de heuvelachtige bebouwde kom zijn grote oppervlakten verharding aanwezig waardoor wateroverlast ontstaat tijdens hevige regenval, verdroging tijdens droge periodes en hittestress tijdens warme dagen. Daarom is het tijd om in actie te komen en de stad weerbaar te maken, oftewel: klimaatbestendig. Dit is onder andere mogelijk door verharde oppervlaktes af te koppelen van de riolering, hemelwater beter te benutten en door het ontstenen en vergroenen van verharde gebieden. Buiten het voorkomen van schade levert vergroenen bijkomende voordelen op; de stad wordt aantrekkelijker, de luchtkwaliteit verbetert, biodiversiteit neemt toe en bewoners voelen zich gezonder en gelukkiger.

Tip: Download de folder ‘Maak je tuin klimaatbestendig

Platform Arnhem Klimaatbestendig informeert en inspireert Arnhemmers om de stad samen meer klimaatbestendig te maken. Het platform bestaat uit de volgende organisaties: Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, Gemeente Arnhem, Natuurcentrum Arnhem, Netwerk Groen Arnhem, Le Far West landschapsarchitectuur, Waterschap Rivierenland en Waterschap Rijn en IJssel.