Wat gebeurt er als je 60 mensen, 7 dagen lang, met de nieuwste technologieën in een Dome samen laat werken aan een duurzamere wereld?

Nooit eerder voelden we zo sterk de urgentie om onze wereld te  verduurzamen. In een tijd waarin we grote opgaven als klimaatverandering, verstedelijking en het duurzamer produceren  van ons voedsel moeten trotseren zullen we dezelfde opgaven moeten oplossen met een andere manier van denken. Een van de belangrijkste onderdelen rondom het oplossen van deze opgaven is het ontwikkelen en adopteren van nieuwe technologieën.

The Dome is een grote koepel in het centrum van Arnhem, waarin 60 deelnemers in een week oplossingen gaan bedenken voor duurzaamheidsvraagstukken. De deelnemers werken overdag in the Dome en slapen ’s avonds in tenten op een nabijgelegen stuk grond. De wereld redden doen we namelijk niet in luxe.

Co-creatie
Co-creatie is een term die we veel voorbij horen komen. Met name dan in plannen, rapporten of ergens in een hoekje op een website. Wij hebben er voor gekozen om het dit keer eens in de praktijk te proberen: Één fysiek centrum van co-creatie midden in de stad. Dagelijks komen experts uit het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid om de deelnemers te helpen met het ontwikkelen van hun concept. Omdat duurzaamheid iets van ons allemaal is zullen we veel nadruk leggen op het creëren van awareness binnen de samenleving zodat ook zij ambassadeur of onderdeel zijn van de oplossingen.

Tech
Wij geloven dat technologie een belangrijke rol gaat spelen in het verduurzamen van onze planeet. Kijk even naar doorbraken op het gebied van zon en wind energie bijvoorbeeld. Omdat we begrijpen dat niet alle deelnemers een ‘techknobbel’ hebben zorgen we voor back-up. Tech bedrijven uit heel Nederland komen naar Arnhem om de concepten van technische ondersteuning te voorzien. Of het nu gaat om sensortechnologie, blockchain of data analyse. Omdat het innovatie naast technologie ook valt of staat met nieuwe manieren van samenwerken en ondernemen krijgen de deelnemers elke dag naast training op het gebied van nieuwe technologieën ook training in Design Thinking. Daarnaast zal niemand minder dan Daan Roosegaarde een onderdeel faciliteren.

Avondprogramma
’s Avonds krijgen de deelnemers wat tijd zich te ontspannen om zo het creatieve vermogen weer wat op te laden. Elke avond zal er een kampvuur zijn waaromheen activiteiten worden georganiseerd. Daarnaast is er een speciale VIP tent waar elke avond een prominent persoon uit het bedrijfsleven, onderwijs of de overheid zal overnachten. Deze persoon zal het kampvuur openen en zich mengen onder de deelnemers en deelnemen aan het avondprogramma.

Vraagstukken
De vraagstukken zijn opgehaald uit het bedrijfsleven, overheid en de samenleving. Het zijn allen duurzaamheidsvraagstukken waar de partijen mee worstelen of zich verantwoordelijk voor voelen.

Een overzicht:

1. Hoe kunnen we met studenten werken aan duurzame projecten zodat het wijkbudget efficiënt wordt besteed? – Arnhemse wijk het Spijkerkwartier
2. Hoe kunnen we de woonlasten betaalbaar houden voor jonge gezinnen als we onze woningen in 2020 energieneutraal willen hebben? – TALIS
3. Hoe kunnen we door middel van technologie stadskernen flexibiliseren zodat er tijdens evenementen publiek op een veilige en vlotte manier de stad in en uit kan? – Royal Haskonig
3b. : Wat kan de overheid doen om 50% reductie van uitstoot (CO2 en fijnstof) en geluidsreductie van de mobiliteit in de regio Arnhem-Nijmegen te realiseren? -Beter Benutten
4. Hoe kunnen we met data nieuwe werkconcepten ontwikkelen zodat ook de lege ruimtes in gebouwen benut gaan worden? – Planon
5. Hoe kunnen we door middel van technologie samen met jongeren bouwen aan het luchtkwaliteitsmeetnet zodat er lokaal meer inzicht komt? – RIVM
6. Hoe kunnen we doormiddel van technologieën de footprint van horecaondernemers verkleinen zodat er meer aandacht komt voor duurzame voeding? – Rabobank

Locatie: Gele Rijdersplein, Arnhem
Datum: 23 t/m 29 september 2017
Aanmelden: cityhack.studiowhy.nl
Meer informatie: m.spijker@gelderland.nl
Bekijk deze flyer voor het weekprogramma: The Dome

The Dome maakt onderdeel uit van de Gelderse Einsteinweek en is een initiatief van de Provincie Gelderland, de Gemeente Arnhem en de Gemeente Nijmegen.