De Rijn en IJsselenergie staat aan de wieg van een lokale, schone en betaalbare energiehuishouding. Zij wil van duurzame energie een streekproduct uit de Rijn-en-IJssel-regio maken. Tegelijkertijd wil de coöperatie particulieren en het lokale bedrijfsleven verleiden tot energiebesparing en duurzame energie van eigen bodem. Coöperatieve samenwerking is daarbij het uitgangspunt.

Broodje energie

U heeft een plan? Wij organiseren een broodje energie en stellen €500,00 ter beschikking.
Een broodje energie is een lunchbijeenkomst. Bezoekers, ervaringsdeskundigen en specialisten wisselen met elkaar van gedachte om slimmer te worden en het plan verder uit te broeden. Aan het einde van de lunch is duidelijk of het plan levensvatbaar is. De bijeenkomsten zijn openbaar en dus altijd voor iedereen toegankelijk.

De coöperatie stelt per broodje energie een voucher van €500,00  ter beschikking. €150,00 wordt hiervoor gebruikt voor het organiseren van het broodje zelf. €350 euro wordt door de initiatiefnemers verder besteed om de volgende stap te zetten. Bijvoorbeeld voor het inhuren van een specialist.

De volgende spelregels zijn er:

  • De coöperatie bepaald of een project aangedragen kan worden voor een broodje energie. Hierbij wordt vooral gekeken of een project binnen een jaar ten uitvoer gebracht kan zijn.
  • De voucher wordt besteed bij de leden van de coöperatie, tenzij de expertise niet aanwezig is.
  • Mocht het project komen tot een uitvoering dan worden de leden van de coöperatie uitgenodigd hier op te offreren.
  • Broodjes energie kunnen aangedragen worden door leden van de coöperatie of inwoners van Rheden of Arnhem.

Kijk in de agenda voor de broodjes energie

Recentelijk georganiseerde broodjes energie:

link naar de site